Spring naar content

Hygiëne en infectiepreventie

Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder goed en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Daarnaast wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is een commissie Infectiepreventie actief die zich bezighoudt met de beleidsmatige, maar ook uitvoerende onderdelen van het hygiënebeleid. Om het belang van hygiëne en het hanteren van voorgeschreven protocollen continu onder de aandacht te houden is er een scholing ontwikkeld. 

Ontwikkelingen

  • We zijn op het gebied van infectiepreventie een samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangegaan. 
  • De commissie Infectiepreventie stelt samen met andere professionals veldnormen op ter verbetering van infectiepreventie in de langdurige zorg.
  • Een lid van de commissie Infectiepreventie neemt deel aan het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ).
  • We hebben aandacht voor duurzaamheid op gebied van infectiepreventie, zoals het gebruik van papieren handdoeken, schoonmaakmiddelen en desinfectans. 
  • We doen onderzoek naar middelen en mogelijkheden om op een efficiënte manier cliënt gerelateerde ruimten te desinfecteren.