Spring naar content

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder goed en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Daarnaast wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Pandemie / corona

In het voorjaar van 2020 trof het coronavirus ons land. Ook Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is getroffen door het coronavirus, de impact hiervan was en is nog steeds enorm. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van vele cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die we als ZGEM nemen en hebben genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Infectiepreventie commissie

Binnen ZGEM is een infectiepreventiecommissie actief die zich bezighoudt met de vele beleidsmatige, maar ook uitvoerende onderdelen van het hygiënebeleid en nauw samenwerkt met de GGD. De commissie zorgt voor actueel beleid en duidelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

De commissie ziet erop toe dat er jaarlijks interne audits hygiëne en infectiepreventie plaatsvinden. De auditresultaten worden omgezet in stuurinformatie voor de commissie op organisatieniveau en voor het management op afdelingsniveau.

Het management en de teamcoaches zijn er verantwoordelijk voor het thema hygiëne en infectiepreventie te agenderen en monitoren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen zorginstellingen.

Om het belang van hygiëne en het hanteren van voorgeschreven protocollen continu onder de aandacht te houden is er binnen ZGEM een scholing ontwikkeld. In een e-learning kunnen medewerkers zelfstandig de scholing volgen.

De coronacrisis heeft impact gehad op de voortgang van de ontwikkelingen binnen ZGEM.

Ontwikkelingen

  • Samen met de GGD en het regionaal netwerk zijn er protocollen en maatregelen opgesteld over hoe we op een veilige manier om moeten gaan met Covid-19. Deze worden continu up-to-date gehouden aan de hand van de regionale en landelijke ontwikkelingen.
  • Een groot deel van de documenten op het gebied van infectiepreventie en -uitbraken te zijn geactualiseerd. De richtlijnen van de GGD dienen hierbij als leidraad. In 2021 lag de focus op de algemene voorzorgsmaatregelen en de desinfectieprotocollen. In 2022 worden andere protocollen geactualiseerd.
  • Voor een 5-tal locaties stonden interne audits gepland in november 2021, maar door de coronacrisis zijn deze verplaatst naar het voorjaar van 2022.
  • Auditoren zijn geschoold en het interne auditprogramma is vastgesteld.