Spring naar content

Decubitus

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 04 augustus 2020

Decubitus is een medische term voor doorliggen of -zitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer iemand lang in dezelfde houding zit of ligt. Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is.

Op iedere locatie van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) zijn experts huidletsel/ taakhouders huidletsel aangesteld. Zij adviseren hun directe collega’s over passende acties om decubitus te voorkomen. Daarnaast beschikt ZGEM over diverse functionarissen met specifieke kennis ten aanzien van decubitus (zoals een wondcoördinator, een wondverpleegkundige en een verpleegkundig specialist met wondzorg als specialisme). Zij bieden de teams van ZGEM extra ondersteuning op het gebied van decubitus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten zoals de handelingsprotocollen van Vilans en risicosignalering wondzorg ten behoeve van preventie van decubitus. Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met cliënten en familie een wondbehandelplan opgesteld.
Een speciale commissie huid volgt de landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de juiste acties binnen ZGEM worden uitgezet ten behoeve decubitus en ander huidletsel te voorkomen.

Ontwikkelingen

  • Binnen aan aantal locaties van ZGEM is er door kwaliteitsverpleegkundigen, een wondverpleegkundige en de taakhouders huidletsel ingezet op deskundigheidsbevordering middels training on the job. Hierbij wordt gelet op de praktische uitvoering van het wondbeleid, de wondregistratie, de kennis t.a.v. een wond (oorzaak, beïnvloedende factoren) en de voorwaarden en knelpunten om goede wondzorg uit te kunnen voeren. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de taakhouders huidletsel en kwaliteitsverpleegkundigen waarin de ontwikkelingen werden besproken met betrekking tot wondzorg. Er is op deze bijeenkomsten tevens aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering door middel van casuïstiek-bespreking en coaching.
  • Er zijn enkele wondverpleegkundigen opgeleid. In 2020 starten zij op een aantal locaties van ZGEM met: het geven van klinische lessen in teamvergaderingen, het instrueren van kwaliteitsbewakers m.b.t. het wondprotocol en het coachen van medewerkers op de werkvloer tijdens de maandelijkse training on the job.