Spring naar content

Decubitus

Decubitus is een medische term voor doorliggen of -zitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer iemand lang in dezelfde houding zit of ligt. Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) zijn er wondconsulenten en aandachtsvelders wondzorg werkzaam met specifieke kennis ten aanzien van decubitus. Zij bieden de teams extra ondersteuning op het gebied van decubitus. Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met cliënten en familie een wondbehandelplan opgesteld. 

Ontwikkelingen

  • In 2022 zijn er twee nieuwe protocollen opgesteld en geïmplementeerd rondom wondzorg en brandwondenzorg. 
  • Er zijn aandachtsvelders wondzorg aangesteld die op de afdeling de wonden van cliënten monitoren met ondersteuning van de wondconsulent. De aandachtsvelders krijgen iedere drie maanden een training van de wondconsulent.
  • In 2023 wordt er voor alle niveaus een scholing wondzorg beschikbaar gesteld.