Spring naar content

Continentie

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is er aandacht voor de continentie van cliënten en ook in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt het thema (in)continentie benoemt als kwaliteitsindicator. Incontinentie wordt vaak gezien als een gegeven, terwijl de focus juist zou moeten liggen op zo goed mogelijk behoud van continentie.

Continent blijven of minder incontinent zijn, zijn belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. Daarom wordt binnen ZGEM regelmatig de mate van (in)continentie van cliënten beoordeeld zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden zoals begeleiding naar het toilet en/of toilettraining. Er wordt actief gekeken naar de mogelijkheden en de eventuele behandeling bij (in)continentiezorg.

Ontwikkelingen

Door vanuit het Kwaliteitskader te kijken op het thema (in)continentie wil ZGEM graag leren en verder verbeteren op dit onderwerp. In de loop van 2020 wordt er daarom een interne audit ten aanzien van continentie uitgevoerd dat resulteert in aangrijpingspunten voor verbeteringen. Met behulp van protocollen wordt er al aandacht geschonken aan behoud van continentie of het herstel van continentie.