Spring naar content

Continentie

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen is er aandacht voor de continentie van cliënten. Voor kwaliteit van leven is continentie belangrijk. Daarom beoordelen we regelmatig de mate van continentie van cliënten, zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden. We kijken actief naar de mogelijkheden en de eventuele behandeling bij continentiezorg.

Ontwikkelingen

  • In 2023 zijn we organisatie breed aan de slag gegaan met het slim incontinentiemateriaal. 
  • Afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan het onderwerp continentie. Dit deden we onder andere door middel van de poster Toiletgeheimen en de flyer Toiletgeheimen die op de locaties werd verspreid. Op de poster stond een rebus waarmee teams een prijs konden winnen. Ook deelden we een interview over slim incontinentiemateriaal in onze interne nieuwsbrief.
  • Vanuit onze leverancier van continentiemateriaal worden bijeenkomsten gehouden waarin aandacht besteed wordt aan welk materiaal te gebruiken, het gebruik daarvan en eventuele ontwikkelingen.

Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

De indicator continentie gaat in op de gewoonten van cliënten met betrekking tot de toiletgang en in hoeverre cliënten die gewoonten kunnen behouden, zodat minder snel overgegaan hoeft te worden op bijvoorbeeld incontinentiemateriaal.

Afgelopen jaar hebben we cijfermatige informatie rondom continentie aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Op peildatum 19 februari 2024 was bij gemiddeld 64% van de cliënten een plan voor zorg rondom de toiletgang vastgelegd in het zorgdossier.