Spring naar content

Continentie

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 21 februari 2023

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is er aandacht voor de continentie van cliënten. Continentie is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Daarom beoordelen we regelmatig de mate van continentie van cliënten, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden. We kijken actief naar de mogelijkheden en de eventuele behandeling bij continentiezorg.

Ontwikkelingen

  • De pilot van slim incontinentiemateriaal is afgerond en dit heeft een meerwaarde bewezen. Daarom maken we op verschillende locaties al gebruik van het slim incontinentiemateriaal. In 2023 willen we ZGEM breed aan de slag gaan met het slim incontinentiemateriaal. Iedere locatie start met een introductie, training van de medewerkers die continentie als aandachtsveld hebben en een meting.
  • Vanuit onze leverancier van continentiemateriaal worden bijeenkomsten gehouden waarin aandacht besteed wordt aan welk materiaal te gebruiken, het gebruik daarvan en eventuele ontwikkelingen.