Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt én wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) betekent het Kwaliteitskader Wijkverpleging een middel om continu op de kwaliteit van zorg te reflecteren en op zoek te gaan naar verbeterpunten. Het kader vormt daarmee, samen met cliënttevredenheidsmetingen en andere initiatieven binnen de organisatie, een toevoeging en verbreding van het perspectief op de kwaliteit van zorg.

Cliënttevredenheidsonderzoek PREM

Sinds 2019 dient voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In maart 2022 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau.

Resultaten PREM

Onderzoeksresultaten 2022
Onderzoeksrapport 2022
Onderzoeksresultaten 2021

Cliënttevredenheidsonderzoek Hulp bij Huishouden

Een onafhankelijk meetbureau heeft voor ZGEM in juli en augustus 2021 een raadpleging uitgevoerd onder cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Deze raadpleging is uitgevoerd met een voor ZGEM op maat gemaakte vragenlijst (een afgeleide van de PREM) die aansluit op de praktijk van de huishoudelijke zorg. ZGEM scoort hierbij tussen een 7.2 en een 8.6. De resultaten zijn met de betrokken gemeenten gedeeld.

Resultaten HbH
Onderzoeksrapport 2021