Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging (PREM)

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging dient vanaf 2019 voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In juni 2019 en maart/april 2020 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadplegingen zijn  uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. Door te klikken op onderstaande linkjes vindt u in de infographics de resultaten van deze metingen:

PREM 2020 ZGEM

PREM 2019 ZGEM