Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging (PREM)

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging dient vanaf 2019 voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In april 2021 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. In het voorjaar van 2022 zal er weer een nieuwe meting cliëntervaringen wijkverpleging plaatsvinden.

Hiernaast vindt u de resultaten van de metingen in 2020 en 2021, en het volledige onderzoeksrapport 2021.