Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging

Cliënttevredenheidsmetingen zijn voor Zorggroep Elde Maasduinen een belangrijk instrument om erachter te komen óf en in welke mate cliënten tevreden zijn. Dit geeft ons inzicht in de wensen en behoeften van cliënten. Hiermee kunnen we onze zorg verbeteren. 

Jaarlijks vindt er voor de cliënten met wijkverpleging een meting volgens de PREM-methode plaats. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Het is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

Een externe organisatie voert de cliënttevredenheidsmeting uit. De resultaten van de meting bespreken we binnen de organisatie en met de verbeterpunten gaan we aan de slag. 

De resultaten van de laatste cliënttevredenheidsmeting voor de cliënten met wijkverpleging vindt u hier naast: