Spring naar content

Cliëntervaringen wijkverpleging

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die de wijkverpleegkundige aanbiedt én wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.

Voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) betekent het Kwaliteitskader Wijkverpleging een middel om continu op de kwaliteit van zorg te reflecteren en op zoek te gaan naar verbeterpunten. Het kader vormt daarmee, samen met cliënttevredenheidsmetingen en andere initiatieven binnen de organisatie, een toevoeging en verbreding van het perspectief op de kwaliteit van zorg.

Cliënttevredenheidsonderzoek PREM

Sinds 2019 dient voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

We laten dit cliënttevredenheidsonderzoek jaarlijks uitvoeren door een onafhankelijk meetbureau. De resultaten van de laatste metingen vindt u hiernaast: