Spring naar content

Arbeidsmarkt

Voor medewerkers en vrijwilligers willen we de leukste en beste Brabantse werkgever in de zorg zijn. Alleen gemotiveerde professionals bieden de beste zorg en ondersteuning. Professionals blijven behouden en nieuw talent wordt actief aangetrokken. Dit doen we door het bieden van een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor leren en ontwikkelen, creativiteit, nieuwe initiatieven en loopbaankansen. 

Anderhalf jaar geleden is gestart met het programma Arbeidsmarkt. Een periode waarin de employer branding van ZGEM sterk is neergezet. Er zijn mooie arbeidsmarktcampagnes gelanceerd; wat geresulteerd heeft in tot op heden nog een te overzien aantal vacatures. De COVID-19 uitbraak heeft hier op dit moment uiteraard invloed op, maar ook voor de uitbraak was het aantal vacatures gering. De ‘werkenbij’-website en sociale media kanalen, zoals facebook en Instagram zijn verder ontwikkeld, lefgozers en andere (zij)-instromers zijn gestart. Met behulp van strategische personeelsplanning werken we verschillende scenario’s uit; zodat we gerichte acties op de korte, middellange en lange termijn kunnen uitzetten. Meer uitleg over strategische personeelsplanning op basis van toekomstscenario’s is te lezen in het artikel van PFZW waaraan wij meewerkten ‘Hoe scenarioplannen uw organisatie wendbaar maakt‘. Inmiddels is het programma arbeidsmarkt geëvalueerd. De uitgebreide informatie vindt u in het rapport: Evaluatie programma arbeidsmarkt.

Positioneren als beste en leukste werkgever

Vanaf maart 2020 ziet de wereld er ineens heel anders uit. Door het coronavirus is er sprake van leegstand door de overlijdens van cliënten en moeilijkheden rondom opnames. Waardoor er sprake is van een forse terugval van inkomsten en er sprake is van overcapaciteit (op een aantal locaties).

De uitbraak van het coronavirus heeft er ook voor gezorgd dat er veel aandacht voor zorgmedewerkers is gekomen in de media en politiek. De hashtag #hartvoordezorg is breed gedeeld, er werd geklapt voor zorgmedewerkers en stichting dank voor de goede zorg heeft acht weken lang iedere dag 500 maaltijden voor onze medewerkers bereid. Maar ook vele anderen uiten hun waardering en bieden hulp waar mogelijk. Onze sector wordt erg positief gewaardeerd. Op de website “extra handen voor de zorg” hadden eind mei in totaal 22.696 mensen aangeboden om te helpen. Daarvan hebben 7.867 een BIG registratie. 398 zorgorganisaties hebben ondersteuning gevraagd, voor in totaal 4.747 fte. In totaal werden 7.787 personen voorgesteld aan zorgorganisaties.

We verleiden mensen om bij ons te komen werken door de arbeidsmarkt op een professionele en eigentijdse manier te benaderen:

  • Informeren en enthousiasmeren van nieuwe medewerkers via de website www.werkenbijzgem.nl
  • Een (arbeidsmarkt)campagne gericht op zij-instromers, die met behulp van een leerwerktraject kunnen gaan werken als helpende, verzorgende IG of verpleegkundige, heeft in 2019 veel geïnteresseerden opgeleverd. Mede dankzij deze campagne heeft ZGEM sinds september 2019 bijna 140 medewerkers die bezig zijn met een leerwerktraject.
  • Programma ‘lefgozers’: ZGEM doet mee aan het regionale programma “lefgozers” waarbij mensen met een eerder behaald diploma mbo niveau 3 of hoger en met werkervaring in andere sectoren worden aangenomen. Zij volgen de opleiding verzorgende IG / maatschappelijke zorg in anderhalf jaar. Medio januari 2020 wordt de eerste groep “lefgozers” opgeleid. Per september 2020 start de tweede groep.
  • Zorgmedewerker met contacthond: ZGEM heeft de samenwerking opgezocht met Stichting Blijf. Stichting Blijf richt zich op de inzet van contacthonden door professionals in de ouderenzorg. De medewerker krijgt een pup van de stichting en deze zal gedurende zijn of haar hele leven bij de medewerker wonen. De honden hebben een goed effect op cliënten, mantelzorgers maar ook op medewerkers en de sfeer binnen een team. De eerste contacthond is per april 2020 met succes ingezet op locatie Venloene.

Beperken uitstroom

We willen medewerkers voor langere tijd binden aan onze organisatie. ZGEM wil in 2020 een uitstroom van (zorg)medewerkers realiseren lager dan 5% (met uitzondering van pensionering). Dit doen we onder meer door het bieden van maatwerk voor (nieuwe) medewerkers, het aanbieden van een onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket en voldoende functie- en doorgroeimogelijkheden. Het programma Werkgeluk levert een belangrijke bijdrage aan het binden en behouden van onze medewerkers.

Andere manier van opleiden – ambitieteams

Hoe maak je leerlingen in de zorg enthousiast voor het werken in de ouderenzorg? Door te ervaren hoe leuk het is! Naast meer functie- en doorgroeimogelijkheden worden er binnen ZGEM ook andere manieren van opleiden aangeboden. Een voorbeeld hiervan zijn de ambitieteams.
Binnen een ambitieteam organiseren studenten zelf de zorg en het welzijn binnen een team. Zij worden daarbij ondersteund door werkbegeleiders. Methodisch werken, ondernemerschap en plezier staan centraal. Gezamenlijk zijn de studenten verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de cliënten en taken zoals het omgaan met budgetten, de planning en de kwaliteit van zorg. Doordat de leerlingen gelijk zelf een volledig team draaien, krijger ze veel sneller een beeld van het werk en ervaren ze meer eigen regie.

 

plant

Doel programma Arbeidsmarkt:

Om invulling te kunnen blijven geven aan onze visie en ambities zetten we ons binnen dit programma actief in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers (en leerlingen). Er wordt gebouwd aan een kwalitatief en kwantitatief personeelsbestand dat voldoet aan de eigen norm en de personeelsnorm van de kwaliteitskaders.