Spring naar content

Advance care planning

Advance care planning is een proces waarbij de cliënt met de behandelend arts wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt. 

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen staan we samen met cliënten en familie regelmatig bij deze vragen stil. De wensen, normen en waarden van cliënten en hun familie staan hierbij centraal en zijn richtinggevend. De afspraken die daaruit volgen ten aanzien van de huidige en toekomstige zorg en behandeling leggen we vast in het zorgdossier. Deze evalueren we regelmatig en stellen we indien nodig bij. 

Kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Als aanbieder van verpleeghuiszorg leveren we het Zorginstituut Nederland jaarlijks informatie aan rondom advance care planning. Dit in het kader van leren en verbeteren.

Op peildatum 19 februari 2024 was bij gemiddeld 96% van de cliënten ten minste één beleidsafspraak over behandeling rond het levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. De specificatie per locatie vindt u hier.