Spring naar content

Advance Care Planning

Advance care planning is een proces waarbij de cliënt met de behandelend arts wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt. 

We staan samen met cliënten en familie regelmatig bij deze vragen stil. De wensen, normen en waarden van cliënten en hun familie staan hierbij centraal en zijn richtinggevend. De afspraken die daaruit volgen ten aanzien van de huidige en toekomstige zorg en behandeling worden vastgelegd in het zorgdossier en vervolgens regelmatig in evaluatiemomenten besproken en bijgesteld. 

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat aanbieders van verpleeghuiszorg jaarlijks cijfermatige informatie rondom advance care planning aan moeten leveren om te kunnen leren en verbeteren.

In 2022 was bij gemiddeld 96% van de cliënten ten minste één beleidsafspraak over behandeling rond het levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. De specificatie per locatie vindt u hier.