Spring naar content

Aandacht voor eten en drinken

Eten en drinken speelt een belangrijke rol in het kunnen blijven genieten van de kleine dingen in het leven. Het biedt ook mogelijkheden om in contact te blijven met anderen én om de dagelijkse routines te doorbreken of juist te ondersteunen. Het zijn de kleine momenten op de dag waar mensen naar uit kijken.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is er volop aandacht voor eten en drinken. Zowel in smaak als in beleving. We stimuleren alle zintuigen met kwalitatief goede maaltijden in de restaurants en de woongroepen waar veel cliënten van ZGEM hun maaltijden gebruiken. We zorgen voor een prettige sfeer, waarbij de persoonlijke aandacht er voor zorgt dat men zich thuis voelt. Zo worden in de woongroepen cliënten zoveel mogelijk betrokken bij de maaltijdvoorbereiding (zoals het doen van de boodschappen en koken).
Het is van belang dat cliënten de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat en hoe men wil eten. Binnen ZGEM worden de wensen en bijzonderheden rondom eten en drinken met de cliënt besproken. Daarbij gaat het om voorkeuren en bijzonderheden (zoals allergieën en dieetwensen), wensen ten aanzien van het aanbieden van eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, tijd en plaats) en of er hulp gewenst is bij het eten en drinken. Specifieke afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier en samen met de cliënt periodiek geëvalueerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de cliënt.

Ontwikkelingen

  • Op een aantal locaties van ZGEM is in 2019 een audit uitgevoerd over de sfeer en belevingrondom eten en drinken.Verbeterpunten daaruit zijn teruggekoppeld naar de geauditeerde locaties.
  • In 2020 wordt er op andere locaties van ZGEM een interne audit uitgevoerd ten aanzien van het thema eten en drinken.
  • Jaarlijks worden er audits uitgevoerd ten aanzien van de voedselveiligheid (HACCP).