Spring naar content

Aandacht voor eten en drinken

Eten en drinken speelt een belangrijke rol in het kunnen blijven genieten van de kleine dingen in het leven. Het biedt ook mogelijkheden om in contact te blijven met anderen én om de dagelijkse routines te doorbreken of juist te ondersteunen. Het zijn de kleine momenten op de dag waar mensen naar uit kijken.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) hebben we aandacht voor eten en drinken. Zowel in smaak als in beleving. We stimuleren alle zintuigen met kwalitatief goede maaltijden in de restaurants en de woongroepen waar veel cliënten hun maaltijden gebruiken. We zorgen voor een prettige sfeer, waarbij de persoonlijke aandacht er voor zorgt dat men zich thuis voelt. Zo betrekken we cliënten in de woongroepen zoveel mogelijk bij de maaltijdvoorbereiding, zoals het doen van de boodschappen en koken.

Het is van belang dat cliënten de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat en hoe men wil eten. We bespreken de wensen en bijzonderheden rondom eten en drinken met de cliënt. Daarbij gaat het om voorkeuren en bijzonderheden, wensen ten aanzien van het aanbieden van eten en drinken en of er hulp gewenst is bij het eten en drinken. 

Ontwikkelingen

  • Naast de slikscholing e-learning zijn we in 2022 opnieuw gestart met het bieden van een aanvullende fysieke scholing. Een ergotherapeut en logopedist geven deze scholing multidisciplinair. Het doel is om in 2023 een e-learning op het gebied van voeding te hebben, die met name gericht is op de cliëntondersteuners.
  • Medio 2022 is overgestapt naar een nieuwe voedingsleverancier. 
  • Jaarlijks worden er audits uitgevoerd ten aanzien van de voedselveiligheid (HACCP).
  • Het afgelopen jaar hebben we de protocollen rondom eten en drinken geharmoniseerd. In 2023 gaan we het slikprotocol aanpassen volgens de richtlijnen van IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative). Dit is een internationaal raamwerk dat gebruikt wordt om verschillende consistenties van eten en drinken in te delen.
Over IDDSI

Over IDDSI

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat aanbieders van verpleeghuiszorg jaarlijks cijfermatige informatie rondom aandacht voor eten en drinken aan moeten leveren om te leren en verbeteren.

We leggen wensen en voorkeuren rondom eten en drinken vast in de keukenmap en het zorgdossier. Daarnaast kunnen wensen en voorkeuren vastgelegd worden in de vragenlijst ‘dit ben ik’ of het ‘cliëntprofiel’ die cliënten ontvangen als ze bij ons in zorg komen. Deze levende documenten dienen als naslagwerk en bieden naast risicosignaleringen input voor het zorgplan. Als er een doel is ten aanzien van eten en drinken nemen we die op in het zorgplan.