Spring naar content

Aandacht voor eten en drinken

Eten en drinken speelt een belangrijke rol in het kunnen blijven genieten van de kleine dingen in het leven. Het biedt ook mogelijkheden om in contact te blijven met anderen én om de dagelijkse routines te doorbreken of juist te ondersteunen. Het zijn de kleine momenten op de dag waar mensen naar uit kijken.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is er volop aandacht voor eten en drinken. Zowel in smaak als in beleving. We stimuleren alle zintuigen met kwalitatief goede maaltijden in de restaurants en de woongroepen waar veel cliënten van ZGEM hun maaltijden gebruiken. We zorgen voor een prettige sfeer, waarbij de persoonlijke aandacht er voor zorgt dat men zich thuis voelt. Zo worden in de woongroepen cliënten zoveel mogelijk betrokken bij de maaltijdvoorbereiding (zoals het doen van de boodschappen en koken).

Het is van belang dat cliënten de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat en hoe men wil eten. Binnen ZGEM worden de wensen en bijzonderheden rondom eten en drinken met de cliënt besproken. Daarbij gaat het om voorkeuren en bijzonderheden (zoals allergieën en dieetwensen), wensen ten aanzien van het aanbieden van eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, tijd en plaats) en of er hulp gewenst is bij het eten en drinken. Specifieke afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier en samen met de cliënt periodiek geëvalueerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de cliënt.

Ontwikkelingen

  • We hebben 2021 gebruikt om alle protocollen rondom eten en drinken die er zijn binnen de organisatie te harmoniseren. De protocollen ‘eten en drinken’ en ‘slikprotocol’ zijn vastgesteld. In 2022 zal er aandacht besteed worden aan de vertaling van deze protocollen naar de werkvloer. Hiervoor zijn al posters ontwikkeld.
  • In 2021 zijn de audits Smakelijk eten en drinken voorbereid. Door Covid-19 hebben deze helaas geen doorgang gevonden. Deze audits zullen nu in 2022 uitgevoerd worden. Aan de hand van deze audits kan de commissie aan de slag met de verbeterpunten die hieruit naar voren komen.
  • De slikscholing is in 2021 helemaal up-to-date gemaakt en wordt in 2022 voortgezet.
  • In 2021 is een werkgroep opgericht om naar een nieuwe voedingsleverancier over te stappen. In de zomer van 2022 verwachten we een overstap te maken.
  • Jaarlijks worden er audits uitgevoerd ten aanzien van de voedselveiligheid (HACCP).

Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bepaalt dat aanbieders van verpleeghuiszorg jaarlijks cijfermatige informatie rondom aandacht voor eten en drinken aan moeten leveren t.b.v. leren en verbeteren.

Om binnen ZGEM voldoende zicht te krijgen op verbeterpunten ten aanzien van de indicator ‘aandacht voor eten en drinken; voedselvoorkeuren’ is de interne audit Smakelijk eten en drinken aangevuld met de deelvragen van deze indicator. Tijdens deze audit worden dossiers steekproefsgewijs onderzocht. De verwachting is dat dit voldoende aangrijpingspunten zal geven om te kunnen leren en verbeteren op deze onderdelen.

Voorkeuren worden in het zorgdossier en/of in de keukenmap/voedingsafspraken keuken vastgelegd. Daarnaast kunnen wensen ten aanzien van voeding vastgelegd worden in de vragenlijst ‘dit ben ik’ of het ‘cliëntprofiel’. Deze levende documenten fungeren als naslagwerk en bieden (naast risicosignaleringen) input voor het zorgplan. Als er een doel is ten aanzien van eten en drinken dan wordt het in het zorgplan opgenomen.