Spring naar content

Kwaliteitskeurmerk of -certificaat voor locaties ZGEM

09 november 2021

DSC02790

Locaties van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) hebben het PREZO kwaliteitskeurmerk of -certificaat Verpleging, Verzorging & Thuiszorg behaald. ZGEM heeft in totaal veertien locaties waar zorg en behandeling voor ouderen plaatsvindt.

Het afgelopen jaar zijn verschillende PREZO-trajecten doorlopen binnen Zorggroep Elde Maasduinen. Het behalen van het keurmerk of certificaat voor meerdere locaties laat zien dat wij, ook tijdens de intensieve coronaperiode, onze kwaliteit van zorg hebben gewaarborgd. Voorzitter Raad van Bestuur Jacqueline Joppe: “Complimenten voor onze fantastische medewerkers. Zij blijven zorgvuldig en mensgericht handelen, zodat cliënten kunnen rekenen op liefdevolle, professionele zorg. Dat was het afgelopen jaar niet altijd makkelijk met alle extra diensten die zij draaiden en de intensievere zorgverlening. Dit mooie resultaat hebben we met elkaar behaald!”

PREZO keurmerk
Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in ZOrg). PREZO stimuleert het systematisch verbeteren van de cliëntenzorg aan de hand van de pdca-cyclus (plan-do-check-act). In PREZO staan de prestaties aan de cliënt centraal en het beschrijft wat bijdraagt aan verantwoorde zorg en ondersteuning aan cliënten. PREZO versterkt ook het kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers op de werkvloer. De locaties van Zorggroep Elde Maasduinen worden jaarlijks extern getoetst door Perspekt. Op www.zgem.nl/kwaliteitsvenster lees je meer over de verschillende PREZO-trajecten bij ZGEM.