Spring naar content

Team Innovatie

Zorgzaam zijn, écht luisteren, altijd oplossingen zien; dat is onze manier. We denken vanuit wensen en mogelijkheden. Daarbij zien we ook een groeiende rol voor technologie. Bijvoorbeeld om bewegingsvrijheid te bieden waar mensen met intensieve zorg omringd zijn en waar veiligheid hoge eisen stelt aan de woon- en leefomgeving.

Verschillende trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing, toename van dementie en de afname in het aantal beschikbare zorgmedewerkers maken dat we de zorg anders moeten organiseren dan dat we nu doen. Innoveren is een noodzakelijke voorwaarde voor toekomstbestendige verpleeghuiszorg. Team innovatie gaat actief op zoek naar mogelijkheden tot verbetering, vernieuwing of innovatie, op zowel sociaal als technologisch gebied.

Onze primaire opdracht als zorgorganisatie is het bieden van hoogwaardige cliëntenzorg, nu en in de toekomst. Centraal staat altijd een probleem of vraag op de werkvloer. Dat vraagt om een goede balans tussen risico’s en aantoonbare toegevoegde waarde. De oplossingen die wij bieden moet daarom altijd bijdragen aan drie pijlers: het levensgeluk van de cliënt, het werkplezier van de medewerker en toekomstbestendige zorg

Sociale innovatie

Innovatie is niet alleen technologie. Ook sociale innovatie heeft bij ons veel aandacht. We onderzoeken samen met familie, vrienden, vrijwilligers en professionals hoe we de zorg en ondersteuning die onze cliënten nodig hebben nog beter en makkelijker kunnen maken.

Ongeacht de aard van het project (verbetering, vernieuwing, innovatie) staat het starten bij de vraag en het samen leren centraal. Innovatie is iets van de gehele organisatie; innovatie biedt een meerwaarde voor elke afdeling binnen ZGEM en elk (zorg)team. Als Team Innovatie stimuleren en begeleiden we hierin.

 

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen