Spring naar content

Stimuleren van een innovatief klimaat

Eén van de kernwaarden van Zorggroep Elde Maasduinen is vooruitstrevend. Wij zijn hard aan het werk om een sfeer te creëren die creativiteit en innovatie stimuleert. Waarin alle medewerkers de vaardigheid, de ruimte en het enthousiasme hebben om met innovatie aan de slag te gaan.

Om succesvol te innoveren is een innovatieve organisatie nodig. Je kan nog zo veel innovatiespecialisten, consultants of anderen in dienst nemen; als de medewerkers zelf de innovatie aanjagen haal je het beste resultaat. Dit vraagt om vrijheid en vertrouwen in collega’s, zonder dat dit teveel risico’s oplevert in het primaire zorgproces.

Hoe doe je dat?

Door heel de organisatie heen werken we aan een innovatief klimaat. Team innovatie neemt via ludieke en creatieve evenementen en activiteiten collega’s van alle afdelingen en functies mee in innovatie. Collega’s zijn vrij om hun creatieve ideeën te delen en zelf ook mee verder uit te werken. Zij weten tenslotte het beste waar de kansen liggen, zowel op het gebied van technologische als sociale innovatie.

Er worden medewerkers opgeleid tot expert innovatie. Zorgmedewerkers uit de hele organisatie krijgen te zien wat er allemaal mogelijk is en hoe zij dit kunnen bereiken. Deze kennis kunnen zij vervolgens weer verspreiden naar hun collega’s. Ook in het management-ontwikkeltraject van de managers en teamcoaches speelt innovatie op de locaties en afdelingen een centrale rol.

Innovatielocaties

Sinds september 2022 zijn er binnen ZGEM twee innovatielocaties. Dit zijn De Beemden en Antoniushof. Deze twee locaties zijn de petrischaaltjes van ZGEM. Hier wordt gericht gewerkt aan het versterken van het al aanwezige innovatieklimaat. Met enthousiaste teams wordt er gewerkt aan productontwikkeling en worden nieuwe mogelijkheden verkend om de zorg toekomstbestendig te maken.

Achtergrond innovatielocaties

Innoveren op de werkvloer kan lastig zijn. Innovatie botst met de dagelijkse gang van zaken in de zorg. Innoveren op alle locaties is uitdagend en tijdrovend vanwege het proces dat telkens opnieuw doorlopen moet worden. Innoveren is een stukje houding, maar ook een stuk vaardigheden die getraind kunnen worden. De combinatie van beiden zijn noodzakelijk voor een goed innovatieklimaat.
In de praktijk merken we dat innovatieprojecten vaak trager gaan en dat ze minder goed worden uitgevoerd dan gewenst. Dit komt doordat het ontbreekt aan betrokkenheid of omdat collega’s niet de input kunnen leveren die nodig is om de innovatie verder te brengen. Het gevolg hiervan is dat de potentiële meerwaarde van de innovatie uiteindelijk moeilijk te beoordelen is. Niet door de innovatie zelf, maar omdat de randvoorwaarden niet op orde zijn. Door de innovatie te focussen op twee locaties kunnen medewerkers en innovatie beter op elkaar ingespeeld raken. Zo kunnen we innovatieprojecten sneller en beter kunnen uitvoeren. Vanaf daar kunnen we ze beoordelen op hun meerwaarde voor de gehele organisatie en daarbuiten.

Lamp3-e1629280719445

Informatie
Innoveren doe je niet alleen. Het is van en voor iedere collega en cliënt van ZGEM


innovatie@zgem.nl

Innovatief klimaat

  • Innovatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Stimuleren van creativiteit en het delen van ideeën bij álle collega’s
  • Zien van kansen in heel de organisatie

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen