Spring naar content

Smartglass

Leerlingen in een aantal Thuiszorgteams van Zorggroep Elde Maasduinen maken gebruik van Smartglasses tijdens hun opleiding. Via deze slimme brillen kunnen begeleiders meekijken hoe verpleegkundigen in opleiding handelingen uitvoeren en hen daarbij ondersteunen, zonder dat ze fysiek aanwezig hoeven zijn.

Vanuit het Team Thuiszorg is de vraag bij het Innovatieteam neergelegd of het mogelijk is dat leerlingbegeleiders op afstand met de leerlingen mee kunnen kijken. Met een subsidie vanuit de SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis) heeft het Innovatieteam ingezet op Smartglasses om dit doel te bereiken.

Begeleiden op afstand

De slimme bril met camera en microfoon wordt als pilot bij een aantal thuiszorgteams getest. Leerlingen zetten de bril op tijdens het uitvoeren van bepaalde handelingen, waarbij de leerlingbegeleider via een smartphone, tablet, PC of laptop mee kan kijken. Het voordeel van de bril is dat de begeleiding gegeven kan worden op momenten dat deze ook daadwerkelijk nodig is. De leerlingbegeleider hoeft niet tijdens de volledige behandeling aanwezig te zijn, maar haakt alleen aan als daar behoefte aan is. Zo kan de begeleiding vaker plaatsvinden, omdat het minder tijd en reisbewegingen kost voor de begeleider. De begeleider kan zo bovendien efficiënter meerdere leerlingen begeleiden. Ook creëert het meekijken op afstand een rustigere omgeving voor de cliënt, omdat er minder mensen aanwezig zijn.

Pilotfase

Het project Smartglass bevond zich in de pilotfase. Een aantal teams werken actief met de bril. Bij een succesvolle pilot kan de bril breder beschikbaar worden gemaakt. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om de bril breder in te gaan zetten. Een optie is om de bril te gebruiken tijdens de praktijkexamens van leerlingen. Als de examinator tijdens de handeling op afstand meekijkt in plaats van fysiek aanwezig is, merken we dat leerlingen minder snel examenvrees ervaren waardoor zij hun vaardigheden beter kunnen laten zien.

Stacey Hekerman, Project Owner Smartglass van Team Innovatie en Mandy Broeren, verpleegkunde, vertellen over hun ervaringen met de pilot:

“We ervaren dat het gebruik van de Smartglass extra begeleiding van leerlingen en extra overlegmomenten oplevert. Je hebt meteen overleg ter plekke, waardoor de tijd van zowel de leerling als de begeleider een stuk efficiënter benut wordt. We kunnen ook meteen schakelen met een arts en eventuele miscommunicatie wordt hierdoor voorkomen. Omdat de collega’s op afstand meekijken, is het voor de cliënt bovendien lekker rustig. Voor PG-cliënten is dat fijn, een prikkelarme omgeving. Uiteraard vragen wij de cliënten wel altijd of zij het goed vinden dat er iemand op afstand meekijkt.”

“We hopen na verloop van tijd de Smartglasses breder in te kunnen gaan zetten. Zo hebben we al ervaren dat het gebruik van de bril tijdens examenmomenten ervoor kan zorgen dat leerlingen minder examenstress ervaren!”

UPDATE: Project Smartglass stopgezet

De Smartglass is bij de thuiszorg kleinschalig getest tijdens de leerlingbegeleiding. Tijdens de pilot bleken er te weinig mogelijkheden te zijn om de bril in te zetten. Gezien de kleine omvang van de teams wordt een bril relatief weinig gebruikt. Gezien het lage gebruik zijn de kosten van een slimme bril te hoog om elk team van een eigen bril te voorzien. Er is getracht het gebruik te optimaliseren door meerdere teams één bril te laten gebruiken. De standplaats van de teams ligt echter te ver uit elkaar om dit te kunnen realiseren.
Tijdens praktijkexamens leek de Smartglass een goed hulpmiddel waarbij de examinator op afstand mee kon kijken. De ervaringen waren positief. Echter bleek de bril niet geschikt voor gebruik gedurende het volledige zorgmoment in verband met privacygevoelige handelingen. Hierdoor moest de examinator alsnog fysiek aanwezig zijn.
Door deze ervaringen is er besloten om niet verder te gaan met het gebruik van de Smartglass binnen de thuiszorg van ZGEM.

We hebben gezien dat er zeker potentie is voor de inzet van dergelijke technieken. Echter is het met bestaande hulpmiddelen niet rendabel voor gebruik in de teams.

Lamp3-e1629280719445

Informatie
Efficiënte praktijkopleiding op afstand


innovatie@zgem.nl

Smartglass

  • Mooi potentieel voor grote teams
  • Makkelijke begeleiding van leerlingen op afstand
  • Rust voor cliënten

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen