Spring naar content

Slimme Signing

Wist je dat signing bij kan dragen aan de vrijheid van zorgcliënten met dementie? Naast actieve oplossingen als slimme domotica is het voor bewoners met dementie van een zorgcomplex bevorderlijk als de signing in en rond de woning precies op hun behoeftes is ingesteld. Bij de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum De Vossenberg in Kaatsheuvel had Team Innovatie ZGEM de uitdaging om de signing helemaal op orde te brengen voor onze bewoners.

De uitstraling van de verdiepingen en verschillende ruimtes kunnen sturend zijn in het gedrag van de bewoners met dementie. ZGEM wil alle bewoners optimaal levensgeluk kunnen bieden, en daar speelt vrijheid uiteraard een belangrijke rol in.

Hoe ziet de signing eruit?

De verdiepingen, gemeenschappelijke ruimtes en eigen woningen van de bewoners moeten zo herkenbaar mogelijk zijn, terwijl personeelsruimtes juist wegvallen in de omgeving. Elke verdieping heeft zijn eigen kleur. Direct bij het opengaan van de liftdeuren is deze kleur al zichtbaar, doorlopend in de muren, kamers en het meubilair op de gangen. Naast de kamerdeuren steken glazen nisjes naar buiten. Hierin kunnen bewoners wat persoonlijke items plaatsen, wat hen helpt om hun eigen woning te herkennen.

Alle bebording is goed zichtbaar op ooghoogte geplaatst, met materialen die niet spiegelen. Icoontjes zijn zo herkenbaar mogelijk: geen mannetje en vrouwtje voor de WC, maar gewoon een toiletpot. Personeelsruimtes en andere functionele ruimtes zijn juist helemaal niet voorzien van bewegwijzering, waardoor ze voor de cliënten minder opvallen.

De uitkomst van signing

Door cliënten met dementie onbewust meer te sturen met behulp van signing, ervaren zij minder onrust en voelen ze zich meer thuis. Dit biedt de cliënten meer vrijheid om hun eigen gang te gaan. Deze aanpak ondersteunt de bewegingsbehoefte van onze bewoners en geeft hen daarmee meer vrijheid en leefplezier. Dit plan is in het nieuwbouwcomplex De Vossenberg ingevoerd en is daar zeer effectief. In De Vossenberg genieten de bewoners van bijzonder veel vrijheid. Dit plan wordt daarom ook meegenomen bij de bouw van nieuwe locaties en verbouwing van onze bestaande locaties.

Bekijk de link hiernaast voor een visueel overzicht van het advies vanuit Team Innovatie ZGEM.

Lamp3-e1629280719445

Informatie
Door de signing van een locatie af te stemmen op haar bewoners krijgen zij meer vrijheid en levensgeluk


innovatie@zgem.nl

Slimme Signing

  • De weg niet kennen en toch nooit verdwaald
  • Vrijheid bieden aan cliënten met dementie
  • Signing die precies aansluit bij de behoeften van de doelgroep

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen