Spring naar content

Samenzorg

Wanneer iemand in het verpleeghuis terechtkomt houdt de rol van het sociale netwerk niet op. Doordat naasten en zorgmedewerkers zich samen inzetten voor cliënten wordt het leven van cliënten én het werk van zorgmedewerkers mooier.

Op zoek naar informatie voor cliënten en naasten? Klik dan hier.

Mensen verhuizen naar het verpleeghuis als het thuis niet meer gaat. Maar dat betekent niet dat het sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen) dat thuis gewend was zorg te geven, dat na een verandering van woonomgeving niet meer kan of wil doen. Toch zien we in de praktijk dat het sociale netwerk veelal minder betrokken raakt zodra hun naaste verhuist naar het verpleeghuis. Daarnaast zien we dat (zorg)medewerkers vaak de neiging hebben om taken over te nemen. Om dit vraagstuk aan te pakken zijn we binnen ZGEM aan het experimenteren met samenzorg. Met samenzorg geven we de zorg vorm samen met de cliënt, de naasten en onze medewerkers.

Een andere manier van werken

Samenzorg vraagt wel een andere manier van werken voor de zorgmedewerkers. Zij zijn gewend om zo veel mogelijk taken uit handen van de naasten te nemen om hen te ontzorgen. Het is belangrijk dat medewerkers ondersteund worden in de nieuwe manier van werken en het vertrouwen ontwikkelen in de kwaliteiten en toewijding van de naasten.

Ook voor de familie, vrienden en kennissen kan dit een omschakeling zijn. Niet dat het nooit gebeurt, maar we zijn in Nederland niet gewend om actief mee te helpen in het het verpleeghuis. Het is een nieuwe, vreemde omgeving. Dat maakt onzeker over wat er gedaan kan en mag worden. Het is daarom belangrijk om naasten mee te nemen in het proces, waarbij zij zeer welkom zijn. Om te laten zien dat het voor iedereen op de afdeling fijn is als ze er zijn.

Ontwikkeling

Er wordt regionaal hard gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van Samenzorg. Wat verwachten zorgmedewerkers en naasten van elkaar? Welke taken kunnen naasten oppakken? Wat is fijn, wat juist niet? Er wordt onderzocht hoe naasten het beste betrokken kunnen worden bij het leven van hun geliefde. Ook wordt bekeken welke begeleiding er nodig is voor de naasten, om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg optimaal blijft.

Experimenten

Om zo veel mogelijk te leren, lopen er op verschillende locaties van ZGEM experimenten rondom samenzorg.

Zo wordt op locatie de Vlaswiek gewerkt met een samenzorgcoach en een online roostertool waar het netwerk zich kan inschrijven voor bepaalde diensten. Op Vinckenrode is een team getraind in samenzorg en worden samenzorg gesprekken gevoerd. De geleerde lessen uit de experimenten tot nu toen zijn:

  • Medewerkers hebben behoefte aan kaders vanuit de organisatie als het gaat om verantwoordelijkheid en wat wel en niet gedaan mag worden door naasten.
  • Samenzorg vereist een cultuurverandering: Van wij nemen de zorg van uw naasten over naar samen zorgen we dat de bewoner een kwalitatief zo goed mogelijk en betekenisvol leven kan leiden.
  • Training biedt een team ondersteuning om met samenzorg aan de slag te gaan. In opleidingen is nog weinig aandacht voor het samenwerken met het sociale netwerk van bewoners.
  • De verandering naar samenzorg gaat in kleine stapjes. Het is behulpzaam om met elkaar tussendoelen vast te stellen en kleine successen te vieren.
  • Voor het sociale netwerk is het belangrijk dat de organisatie en het team helder zijn over verwachtingen. Mensen willen graag een betekenisvolle rol blijven vervullen en ze zijn bij ons van harte welkom.
  • Naasten vinden het fijn om het sociale netwerk van andere cliënten te kennen en waarderen gezamenlijke activiteiten.
Lamp3-e1629280719445

Informatie
Vrienden en familie zijn onmisbaar in het leveren van liefdevolle en kwalitatieve zorg


innovatie@zgem.nl

Samenzorgen

  • Hulp van naasten maakt cliënten gelukkiger
  • Er is druk op de zorg: naasten ontlasten zorgmedewerkers

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen