Spring naar content

Proeftuin Emotie Intelligente zorgrobot

Zorggroep Elde Maasduinen is projectpartner in het OPZuid-project ‘Emotie Intelligente Zorgrobot’

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag. Denk aan controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. We weten dat stress een belangrijke oorzaak is. We weten ook dat cliënten die stress door hun aandoening niet altijd goed kunnen uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag alleen maar toe. Het idee: met de emotie intelligente zorgrobot kan stress bij cliënten eerder herkend worden. Daardoor kunnen we eerder en beter op die stress inspelen. Hierbij is een persoonsgerichte aanpak een belangrijke voorwaarde: we willen de kwaliteit van leven voor de cliënt verbeteren en het werk voor collega’s aangenamer maken. De techniek moet altijd de zorg ondersteunen en menselijk zijn.

Proeftuin

Deze op AI gebaseerde zorgrobot wordt voor de ouderenzorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten ontwikkeld. Dit doen we in een proeftuin: één plek waar we deze innovatie testen, aanpassen en weer verder testen. Bij Zorggroep Elde Maasduinen is dit innovatielocatie de Beemden. Dit doen we in nauwe samenwerking met zorgteams, andere zorgorganisaties, technologiebedrijven en onderzoekers. De kennis en ervaring die worden opgedaan in het project, zijn van grote waarde voor verdere ontwikkeling van sociale functies voor autonome zorgrobots. We verwachten dat het project ook waardevolle inzichten geeft voor de toekomst van de zorg.

Samenwerking tussen bedrijven, zorgorganisaties en onderzoeksinstellingen

Het project Emotie Intelligente Zorgrobot wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het Rijk en Provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid. De partners Mentech Innovation en Sara Robotics richten zich op de technische ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot. De robot wordt getest in een proeftuin bij Ipse de Bruggen en Zorggroep Elde Maasduinen, waarbij het LUMC zich richt op onderzoek naar de validatie en acceptatie van de Emotie Intelligente Zorgrobot. Een gebruikerspanel, met wetenschappers, experts, en vertegenwoordigers van bedrijven en zorginstellingen, geeft advies over de implementatie en acceptatie van de robot in de langdurige zorg.

 

 

 

 

 

Lamp3-e1629280719445

Informatie
Kan een robot eerder stress herkennen dan mensen en zo voor een fijner leven zorgen?


innovatie@zgem.nl

Emotie Intelligentie zorgrobot

  • Eerder stress herkennen
  • Minder onbegrepen gedrag bij cliënten
  • Fijner leven voor cliënten
  • Fijner werken voor collega’s

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen