Spring naar content

HUME: spanning en stress meten bij mensen met dementie

De HUME is een digitaal systeem dat spanning en spanningsopbouw kan meten bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en is reeds gevalideerd in de gehandicaptenzorg. Het doel van dit project is het vaststellen van de (klinische) meerwaarde van de HUME voor de behandeling van mensen met dementie in het verpleeghuis.

De HUME is een meetinstrument op basis van sensoren. Deze sensoren meten hartslag, huidgeleiding (denk aan zweethanden, zweetvoeten) en activiteit (beweging). Het stressmodel vertaalt deze metingen naar niveaus van spanning. Metingen worden gedaan via sensoren in een borstband, een patch en een sok

Waarom is het nodig?

HUME is als het ware een extra paar ogen die waarneemt wanneer iemand te maken krijgt met toenemende stress. Het is een hulpmiddel om de cliënt nog beter te leren kennen. Tevens verwachten we dat de HUME van meerwaarde is om het effect van interventies (objectief) te kunnen vaststellen

ZGEM legt de komende jaren de focus nog meer op intensieve, complexe verpleeghuiszorg. Mensen die dit soort zorg ontvangen kunnen zich vaak lastiger uiten. Dat zal waarschijnlijk vaker gaan voorkomen op reguliere afdelingen. Tegelijkertijd neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe en zal er (nog) meer gewerkt gaan worden met invalkrachten. Ook is de verwachting dat naasten een grotere rol zullen krijgen die over het algemeen minder kennis hebben over dementie en de cliënten minder goed kennen. Een extra paar objectieve ogen is dan van grote waarde om de omgeving van de cliënt meer inzicht te geven in hoe het met de persoon gaat.

Het experiment

Het experiment vindt plaats op de D-ZEP (Oleander Langdurig Verblijf) van zorgexpertisehuis Liduina. Op deze afdeling is veel expertise aanwezig en vindt regelmatig afstemming plaats tussen het zorgteam en het behandelteam. Hierdoor verwachten we dat de HUME goed tot zijn recht komt. Het gezamenlijke doel is om 3 cliënten te kunnen meten met HUME.

ZGEM is één van de eerste ouderenzorgorganisaties waar de HUME wordt ingezet en er is daarmee sprake van co-innovatie. Lees hier meer over de ervaringen: experimenteren met een slimme sok in de ouderenzorg – blog

 

Lamp3-e1629280719445

Informatie
Inzicht in het gevoel van mensen die zich moeilijk kunnen uiten


innovatie@zgem.nl

HUME

  • Meten zonder last te ervaren
  • Inzicht krijgen in het gevoel van mensen die dat zelf lastig kunnen uiten
  • Nog betere persoonsgerichte zorg

Ontdek de innovaties van Zorggroep Elde Maasduinen