Skip to content

Informatie Coronavirus

KLIK HIER voor meer informatie over de bezoekregeling:

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderstaand een lijst met vragen en antwoorden op algemene vragen. Kijk voor vragen omtrent de bezoekregeling hier. Deze lijst vullen wij regelmatig aan, ook de antwoorden kunnen veranderen en houden wij actueel.

Meest gestelde vragen

Op dit moment, 22 mei, zijn er op de locaties de Beemden, de Vlaswiek, Vita en Antoniushof bewoners die positief zijn getest op het coronavirus of waarvan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde verwacht dat zij het virus mogelijk hebben. Op enkele locaties zijn nog hele of delen van afdelingen afgesloten (cohort-afdelingen) en hier worden alle cliënten geïsoleerd verzorgd en verpleegd.

 

Ongeveer 450 cliënten ontvangen wijkverpleging van ZGEM en nog eens een kleine 1000 (meestal) ouderen woont binnen één van onze locaties.

Van deze groep van bijna 1500 cliënten zijn er tot nu toe ongeveer 250 positief getest of verdacht van een besmetting met het coronavirus.

Van hen zijn er inmiddels 142 hersteld. Er zijn 63 ouderen overleden aan het virus. Op dit moment zijn er nog 45 cliënten ziek, vertonen klachten of verblijven op een cohort-afdeling, waardoor zij beschermd en geïsoleerd verzorgd moeten worden.

Dit zijn de cijfers die bekend waren op 22 mei 2020, maar de werkelijkheid kan licht afwijken, omdat de situatie elk moment kan veranderen. Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contact persoon.

Wij nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM en de GGD. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Bijv. tijdens maaltijden. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen. Helaas is COVID-19 zeer besmettelijk en is overdracht niet uit te sluiten.

Dit virus is erg besmettelijk en we doen er alles aan om verspreiding te voorkomen, maar garanties zijn er niet. En dat is voor alle betrokkenen stressvol. Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen om zelf gezond te blijven en het risico op besmettingen te allen tijde proberen te voorkomen, juist om hen te beschermen voor wie zij zo graag zorgen. De organisatie zorgt voor de beschermingsmiddelen en we zijn blij dat we extra testen in kunnen zetten voor medewerkers.

Deze beschermingsmiddelen zijn schaars. Om er voor te zorgen dat wij en andere zorgorganisaties over voldoende beschermende middelen beschikken en zorg kunnen blijven verlenen zetten we deze beschermingsmiddelen alleen in bij situaties waar het noodzakelijk is. Dus bij een (vermoeden van) een besmetting van een bewoner of bij een medewerker die verkouden is of hoest, maar geen koorts heeft, want bij koorts mag een medewerker niet werken.

Nee, hoewel deze materialen schaars zijn hebben we nog geen tekort gehad. In Brabant werken alle ouderenzorgorganisatie samen om te voorkomen dat een organisatie een tekort heeft aan beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes, schorten en brillen. De voorraden zijn samengevoegd en worden verdeeld naar behoefte. Veel mensen zijn daarom dagelijks bezig met het controleren van de voorraden, bestellen en ophalen van beschermingsmaterialen.

Op het moment dat een bewoner van het verpleeghuis verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus handelen wij volgens protocol. Dit houdt in dat de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) bepaalt of een test wordt ingezet en overlegt indien nodig met de GGD of de arts-microbioloog van het ziekenhuis. Indien een test wordt afgenomen gebeurt dit door geautoriseerde medewerkers van ZGEM. Zij zullen een kweek afnemen in de neus en in de keel van de bewoner waarbij ze de richtlijnen volgen en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) dragen. Vervolgens zal de SO de bewoner/1e contactpersoon informeren over de volgende stappen en wanneer de testuitslag verwacht wordt. Afhankelijk van de drukte bij de testlaboratoria kan het tot wel 2 dagen duren voordat de uitslag bekend is.

Als sprake is van een bewoner van het verzorgingshuis of iemand die van ons thuiszorg ontvangt, bepaalt de huisarts of een test wordt afgenomen en zal de huisarts de volgende stappen met de bewoner/contactpersoon doornemen. Meer informatie over testen kunt u ook vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#test

Wanneer al meerdere cliënten op één afdeling of woongroep een positieve test hebben ontvangen, zal de SO en/of huisarts terughoudend zijn met testen. De kans dat de verdenkingen op besmettingen op de rest van de afdeling of woongroep terecht zijn, zijn dan groot.

Wanneer iemand symptomen krijgt van een COVID-19 infectie, gaan we op voorschrift van de arts direct over tot ‘strikte individuele isolatie’. Iemand verblijft dan op zijn kamer en de medewerkers gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, schort, handschoenen, spatbril) naar binnen. Wanneer er meerdere mensen op een afdeling/woongroep klachten krijgen is het volgens het RIVM/GGD zeer aannemelijk dat een afdeling als geheel besmet is geraakt. Omdat de tijd voordat iemand ziek wordt (de incubatietijd) vrij lang is (ongeveer 14 dagen) is nog niet iedereen van een afdeling op dat moment ziek. Het multidisciplinaire crisisteam weegt in een dergelijk geval af wanneer het verstandig is de gehele afdeling of een afsluitbaar deel ervan als besmet te zien en in persoonlijke beschermingsmiddelen te verplegen. Dit is cohortverpleging, dan wordt een groep geïsoleerd verpleegd terwijl de medewerkers beschermende materialen gebruiken, zoals mondkapjes, handschoenen, schorten en spatbrillen. Indien mogelijk worden reeds zieke cliënten gescheiden van niet zieke cliënten.

Dit kan voor een bewoner beangstigend en soms ook verwarrend zijn. Toch kan een cohortafdeling ook comfort bieden. Bewoners hoeven namelijk niet meer enkel op hun kamer te verblijven, maar kunnen weer vrij rond bewegen op de afdeling.

Wanneer er over wordt gegaan tot cohortverpleging worden alle eerste contactpersonen van een afdeling daarover geïnformeerd.

Zodra een bewoner verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus brengen we uiteraard de bewoner en de 1e contactpersoon hier zo spoedig mogelijk persoonlijk van op de hoogte. Zodra de testuitslag binnen is, nemen we opnieuw contact op met de desbetreffende bewoner/1e contactpersoon. Als de testuitslag positief is, zullen we u meenemen in de stappen die volgen en welke maatregelen wij volgens protocol gaan treffen die aansluiten bij de situatie. Als een eerste bewoner van een woongroep/afdeling positief getest wordt, zullen we ook de medebewoners/1e contactpersonen van dezelfde afdeling/woongroep informeren dat er sprake is van een positieve test op de woongroep/afdeling. Om de privacy van de bewoners te waarborgen noemen we uiteraard geen namen.

Nee. Het is niet toegestaan om uw familielid of naaste mee te nemen naar een plaats buiten de zorglocatie. Ook niet voor een verjaardag, weekend logeren of een gezellig avondje. Dit vormt een groot risico voor uw familielid of naaste maar ook voor de andere cliënten, uzelf en uw familie, medewerkers, maar ook de volksgezondheid in het algemeen.

Dat mag indien u de eerste contactpersoon bent. We worden momenteel overspoeld met telefoontjes, met als gevolg dat medewerkers overbelast raken. We vragen u altijd eerst op de website te kijken of uw vraag daarop al beantwoord wordt. Zo niet, dan kunt u de locatie bellen. We vragen u met klem om tussen 14.00 en 15.00 uur  te bellen. Dan kunnen medewerkers hun zorgtaken met aandacht blijven doen en u op dit rustigere moment beter te woord staan.

Ja, dit is nog steeds mogelijk. De materialen worden dan bij de ingang uitgewisseld. Daarnaast kun u dit doen tijdens uw eventuele bezoek. Voor meer info op bezoek kijkt u op: https://zgem.nl/bezoekregeling/

Bij mogelijke besmetting van het wasgoed met het coronavirus is het belangrijk dat u het volgende doet:

  1. Haal de afgesloten plastic zak met wasgoed op, op de afgesproken plek.
  2. Duw geen lucht uit de plastic zak.
  3. Trek wegwerp handschoenen aan voordat u thuis de zak opent.
  4. Wapper niet met de was, maar stop deze direct in de wasmachine.
  5. Ernstig vervuild ondergoed wordt bij voorkeur weggegooid in een gesloten plastic zak.
  6. Was ondergoed, lakens, schoonmaakdoeken / moppen minimaal op 60 graden.
  7. Was kleding minimaal op 60 graden, of 2x op 40 graden.
  8. Kies voor een volledig wasprogramma (geen eco- of waterbesparend wasprogramma) en een normaal wasmiddel.
  9. Laat de was goed drogen, bij voorkeur in een droger, en strijk het wasgoed.

Op deze manier kunt u het wasgoed reinigen en uzelf beschermen.

Berichten over het Coronavirus

Gefaseerde invoering bezoekregeling

22 mei, 2020

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf 25 mei alle verpleeghuizen die aan de voorwaarden voldoen beperkt mogen openen voor bezoek. Dit is de eerste fase van een versoepeling van de bezoekregeling. De verpleeghuizen krijgen tot 15 juni de tijd om aan alle voorwaarden te voldoen voor deze eerste fase van (zeer beperkt) bezoek, omdat…

Lees verder

Binnenkort dagbehandeling en dagbesteding weer beperkt open

1 mei, 2020

De afgelopen periode was de dagbehandeling en dagbesteding gesloten. Voorzichtig gaan we weer opstarten met dagbehandeling en dagbesteding, maar dan wel met een beperkt aantal ouderen, zodat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gehandhaafd kunnen worden. Inmiddels zijn plannen gemaakt om dagbesteding en dagbehandeling zo te organiseren dat iedereen voldoende…

Lees verder

Hoe gaat het nu tijdens de coronacrisis bij ZGEM?

22 april, 2020

Sinds februari is er onophoudelijk hard gewerkt om de coronacrisis het hoofd te bieden. Voorbereidingen In februari begonnen we met voorbereiden op het nieuwe coronavirus COVID19. Wat we precies konden verwachten wisten toen we nog niet, omdat het virus nieuw was. Protocollen voor infectieziekten traden in werking, het aantal beschermingsmiddelen in de voorraad werd verhoogd…

Lees verder

Elkaar even zien op een ‘babbelplekske’

14 april, 2020

Om de periode van het bezoekverbod bij verpleeghuizen wat te verlichten ontstaan er  allerlei initiatieven. Muzikanten die voor het gebouw muziek maken, beeldbellen, bloemen-  en kaartenacties. Het innovatieteam van Zorggroep Elde Maasduinen had ook een mooi idee. Kunnen we toch niet ook veilig met elkaar praten in het echt? Want elkaar rechtstreeks zien doet goed.…

Lees verder

ZGEM vandaag in Nieuwsuur

10 april, 2020

  ZGEM heeft meegewerkt aan het item van Nieuwsuur over Corona in verpleeghuizen. Vanavond om half tien op NPO2 wordt de aflevering uitgezonden. O.a. zal de situatie van het Wereldhuis in Boxtel aan bod komen.  

Lees verder

We hebben een boodschap. Ook voor jou.

27 maart, 2020
Lees verder

(Verdachte) besmettingen op locaties

20 maart, 2020

Ondanks alle inspanningen en maatregelen, zoals de bezoekersregeling, kan niet volledig worden voorkomen dat het virus zich verspreid. Op dit moment zijn er geconstateerde besmettingen of verdenkingen van besmetting met corona op locaties Wereldhuis, Zorgexpertisehuis Liduina, Hofjeshuis Vinckenrode, Wijkhuis Simeonshof, De Beemden en Antoniushof. Over afdelingen en personen wordt niet openbaar in detail getreden. Betrokkenen…

Lees verder

Corona-Cohort afdeling op locatie Liduina

19 maart, 2020

De afgelopen dagen is er door vele mensen van ZGEM en JBZ met man en macht gewerkt aan het openen van een Corona-cohort afdeling op Liduina. Gisteren opende de afdeling. Deze is bedoeld voor mensen met dementie en een bewezen Covid-19 besmetting. Er zijn 15 bedden. De mensen worden in cohort verpleegd; dat betekent dat…

Lees verder

Dank voor jullie begrip, blijf op de hoogte via zgem.nl

15 maart, 2020

Gisteravond hebben we besloten onze locaties tot nader order te sluiten voor bezoek. Dit was ook voor ons een ingewikkeld besluit. We hebben dit besluit via Facebook en de website gecommuniceerd omdat in deze tijden veel wijzigingen zijn en deze kanalen geschikt zijn voor snelle verspreiding van berichtgeving. Niet de meest gewenste, persoonlijke manier, dat…

Lees verder

Bezoek is niet meer toegestaan

14 maart, 2020

Zorggroep Elde Maasduinen heeft zojuist moeten besluiten dat het bezoeken van de locaties niet meer kan worden toegestaan. We sluiten de locaties per direct voor bezoek. Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen en verdenkingen van besmettingen. Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd gaan dicht. Bij hoge uitzondering is bezoek toegestaan.…

Lees verder