Spring naar content

Hoe gaat het nu tijdens de coronacrisis bij ZGEM?

22 april 2020

paginafoto_184_2_gr

Sinds februari is er onophoudelijk hard gewerkt om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Voorbereidingen
In februari begonnen we met voorbereiden op het nieuwe coronavirus COVID19. Wat we precies konden verwachten wisten toen we nog niet, omdat het virus nieuw was. Protocollen voor infectieziekten traden in werking, het aantal beschermingsmiddelen in de voorraad werd verhoogd en we creëerden nieuwe overlegstructuren om snel en efficiënt informatie te delen en te verspreiden.

Maatregelen en besmettingen
Half maart hadden we een eerste coronabesmetting en sloten we alle locaties voor bezoek omdat we het aantal besmettingen toe zagen nemen. Een heftige maatregel die voor alle betrokkenen nog steeds erg zwaar is. Daarnaast werden de richtlijnen voor de ouderenzorg dagelijks aangepast naar de laatste informatie die het RIVM en de GGD aan ons verstrekten. Er kwamen ondanks alle maatregelen meer besmettingen en een enkele afdeling was zo zwaar getroffen dat de hele afdeling geïsoleerd en in beschermende materialen verpleegd moest worden, het werd een zogenaamde cohort afdeling.

Schaarste in beschermingsmiddelen
Intussen bleken de beschermingsmiddelen landelijk schaars en werkten we met andere ouderenzorgorganisaties in Brabant samen om te zorgen dat elke organisatie over voldoende beschermende middelen beschikte. Samen zijn we hierin telkens weer geslaagd, waardoor er uiteindelijk geen tekort is geweest in beschermingsmiddelen.

Hard werken
Ook was het een uitdaging om meer zorg te verlenen op een andere wijze en onder andere omstandigheden. De afgelopen periode hebben veel medewerkers extra gewerkt. Daarnaast kregen we soms hulp van tijdelijke herintreders in de zorg. Zij zijn er nog steeds om ons te ondersteunen. En het aantal zieke medewerkers bleef gelukkig beperkt. Zo hebben we tijdens de crisis tot nu toe altijd de benodigde zorg kunnen leveren.

Alternatief voor contact
Om het bezoekverbod zo dragelijk mogelijk te maken, hebben we alternatieve manieren voor contact gezocht, zoals het beeldbellen of de babbelplekskes. Soms werden zelfs hoogwerkers ingezet om het contact met familie van achter het raam mogelijk te maken. Binnen de muren van het verpleeghuis waren het de medewerkers die met veel liefde die extra aandacht aan onze bewoners gaven om het gemis aan familie en vrijwilligers te verzachten. Ze worden enorm gemist, en niet alleen door de bewoners.

Een hart onder de riem
De buitenwereld leefde mee en kwam met initiatieven tegen de eenzaamheid en om ouderen wat extra geluksmomenten te bezorgen in deze moeilijke periode. De tv zond speciale uitzendingen voor ouderen uit, we kregen gratis tijdschriften, buiten het gebouw verrasten muzikanten bewoners met een mini-concert en hebben veel van onze bewoners  prachtige kaarten gehad. Ook de medewerkers konden op deze aandacht rekenen. We kregen gratis maaltijden, fruit, tijdschriften en nog veel meer. En we werden voorzien van extra mondmaskers. Hartverwarmend al deze initiatieven.

En nu?
En hoe het nu is? We zien een lichte verbetering. Het aantal nieuwe besmettingen laat een dalende tendens zien, het aantal mensen dat overlijdt stabiliseert, voor sommige cohort afdelingen kunnen misschien binnen enkele weken weer gewone afdelingen worden en er zijn inmiddels ook weer een aantal bewoners genezen van corona. De aantallen zullen we vanaf nu wekelijks delen op onze coronapagina, bij de meest gestelde vragen.

We hopen dat de verbeteringen van de situatie doorzetten en dat het iedereen lukt om de maatregelen vol te houden.