Spring naar content

Gouden Prezo Keurmerk behouden

06 juli 2021

De afgelopen weken hebben alle locaties en de Thuiszorg de eindaudits van het PREZO keurmerk doorlopen. Goed nieuws: allemaal hebben ze de audits met goed gevolg afgesloten! Dat betekent dat de auditoren een positief advies zullen geven om het hardverdiende gouden keurmerk te behouden en daar zijn we heel trots op!