Spring naar content

Gefaseerde invoering bezoekregeling

22 mei 2020

hand

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf 25 mei alle verpleeghuizen die aan de voorwaarden voldoen beperkt mogen openen voor bezoek. Dit is de eerste fase van een versoepeling van de bezoekregeling. De verpleeghuizen krijgen tot 15 juni de tijd om aan alle voorwaarden te voldoen voor deze eerste fase van (zeer beperkt) bezoek, omdat dit enorm veel voorbereiding en maatwerk vraagt.

Voor de één te snel, voor de ander te langzaam
Voor de één gaat de versoepeling van de bezoekregeling niet snel genoeg. Een ander is huiverig en vreest de gevolgen. Er zijn vele mensen bij betrokken en om tot de best mogelijk aanpak voor iedereen te komen vindt er afstemming plaats met de cliëntenraad, artsen, de ondernemersraad en GGD. Zo worden alle belangen zorgvuldig gewogen.

Praktische voorbereiding
Om aan de voorwaarden voor de eerste fase te kunnen voldoen en het bezoek zo veilig mogelijk plaats te laten vinden, moeten er vele aanpassingen in de organisatie en op de locatie worden gedaan. Hiervoor is een speciale werkgroep gestart en een implementatieteam om de aanpassingen op elke locatie te begeleiden. Zo kunnen we zorgvuldig alle aanpassingen doen. Omdat alle bezoekers gespreid moeten komen en we iedere bezoeker moeten registreren is bijvoorbeeld een afsprakensysteem aangeschaft. Op locaties moeten inkomend en uitgaand bezoek daar waar mogelijk worden gescheiden met goede looproutes. Er moeten voldoende mondkapjes aanwezig zijn en een goede instructie voor bezoekers van mensen met dementie, om besmetting door bezoekers te voorkomen. We moeten bij elke bezoeker een gezondheidscheck doen en iedereen moet geïnformeerd worden hoe het bezoek binnen de voorwaarden plaats kan vinden. Dit is slechts een kleine greep uit de voorbereidingen die we moeten doen om het bezoek mogelijk te maken.

Niet alle locaties tegelijk open
Bij de ene locatie zijn de aanpassingen wat gemakkelijker te organiseren, dan bij een andere locatie. Daarnaast kunnen sommige locaties nog niet open voor bezoek, omdat er (recent) nog besmettingen zijn (geweest). Daarom gaan niet alle locaties tegelijk open, maar wel zo snel als mogelijk en verantwoord is, tussen 25 mei en 15 juni.

De planning voor de start van fase 1, de eerste versoepeling van de bezoekersregeling , ziet er voorlopig zo uit (en onder voorbehoud dat er geen besmettingen plaatsvinden):

25 mei: Simeonshof, Vossenberg
27 mei: Kompas, Vinckenrode, Buitenhuis
29 mei: Venloene, Rosagaerde
1 juni: Liduina
3 juni: Het Wereldhuis
4 juni: Antoniushof, Vita
8 juni: De Beemden

Voor de Vlaswiek kan op het moment nog geen planning worden gemaakt, omdat daar nog besmettingen zijn.

Toelichtingen op de fases van versoepeling
Om goed te kunnen monitoren wat er gebeurt met het aantal besmettingen als er weer bezoek mag komen, worden de versoepelingen langzaam, goed gemonitord, en in fases ingevoerd. Daar zijn landelijke richtlijnen voor waaraan wij ons houden. Ook moet gezegd worden dat op elk moment kan besloten worden om terug te gaan naar strengere maatregelen als de situatie daar om vraagt. Dit kan per afdeling gebeuren of voor een hele locatie.

Op dit moment werken en volgende week werken we nog aan detailuitwerkingen per fase. We verwachten uiterlijk 28 mei alle eerste contactpersonen van bewoners en/of bewoners te informeren hoe wij handelen in iedere fase. Hieronder geven we nu al beknopt weer wat de fases inhouden.

Fase 1 – één vaste bezoeker (minimaal tot 15 juli)

Verpleeghuizen die voldoen aan de voorwaarden uit de landelijke richtlijnen mogen één vaste bezoeker per bewoner toe staan. Voor bewoners in de stervensfase zijn meer bezoekers toegestaan. Bewoners mogen uiteindelijk in deze fase ook gaan wandelen met hun bezoek, op voorwaarde dat de anderhalve meter wordt aangehouden en er geen drukke plaatsen worden bezocht. Op dit moment staan we dit echter nog niet toe, omdat we nog onvoldoende kans hebben gezien om dit goed voor te bereiden.

In overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de artsen mag een verpleeghuisorganisatie besluiten of er weer vrijwilligers en externe professionals tot de locatie toegelaten worden, zoals de kapper, pedicure, fysiotherapeut of medewerkers van organisaties die onderhoudswerkzaamheden verrichten.

Fase 1 kan onder voorwaarden starten in de periode 25 mei t/m 15 juni en loopt tot 15 juli. Als er (verdenkingen van) besmettingen zijn, worden de maatregelen (tijdelijk) weer aangescherpt en sluit de afdeling/locatie weer voor bezoek.

Fase 2 – meerdere vaste bezoekers (op zijn vroegst vanaf 15 juli)

Een bewoner kan meerdere vaste bezoekers ontvangen, 1 tot 2 per bezoek tegelijk. Een verpleeghuis moet minstens twee weken in deze fase zijn, voordat het door mag naar fase 3. Als er (verdenkingen van) besmettingen zijn, worden de maatregelen (tijdelijk) weer aangescherpt en sluit de afdeling/locatie weer voor bezoek. Zodra het weer mogelijk is, wordt dan fase 1 weer gestart.

Fase 3 – meer mogelijkheden in overleg

De bewoner mag in overleg met de organisatie zelf bepalen wie er op  bezoek mag komen. De 1,5 meter moet daarbij gewaarborgd blijven en er mogen niet teveel bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van het gebouw en kunnen per locatie verschillen. Een verpleeghuis moet minstens twee weken in deze fase zijn en er moet een positief besluit zijn van het kabinet voordat naar fase 4 kan worden gegaan.

Fase 4 – geen bezoekregeling

Wanneer het coronavirus (bijna) geen bedreiging meer vormt, omdat het nauwelijks nog voorkomt, of er een vaccin is, zou de bezoekersregeling afgeschaft kunnen worden. Maar op het moment kan het kabinet hier nog weinig uitspraken over doen.

Vragen

Wij proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden via onze website. Klik hier voor de veelgestelde vragen over de bezoekregeling.