Spring naar content

Revalidatie & Herstel

Na een ziekenhuisopname wilt u graag zo snel mogelijk naar huis. Soms kan dat niet, omdat u eerst moet revalideren, bijvoorbeeld na een beroerte of een heup- of knieoperatie. Voor die revalidatie kunt u tijdelijk bij ons verblijven, de behandeling wordt geboden door een specialist ouderengeneeskunde.

Wij zijn gespecialiseerd in het revalideren van ouderen: geriatrische revalidatie. Die specialistische kennis is nodig, omdat revalideren op latere leeftijd vaak ingewikkelder is door problemen met de bloedsomloop, het geheugen, bewegen of de stofwisseling. Onze specialisten stemmen hier tijdens het revalidatieproces de behandeling op af.

Uw doelen

Revalideren is voor iedereen anders. Voor de één betekent dit beter leren lopen, de ander traint om informatie te verwerken en te onthouden, en weer een ander leert op een nieuwe manier omgaan met voeding. U bepaalt samen met de behandelaren wat u met revalidatie wilt bereiken. Samen werken wij aan het behalen van uw doelen.

Oefenen

De hele dag staat in het teken van revalidatie. Dagelijkse handelingen bieden continu oefening. Zo begint het oefenen vaak al bij het opstaan en aankleden. Maar ook een eetmoment biedt oefenkansen. En dan is er nog de mogelijkheid om te oefenen in de oefenzaal van Expertisehuis Liduina. Doordat u de hele dag oefent, krijgt u veel training en werkt u heel gericht naar uw doel toe. Elke dag brengt een beetje meer zelfstandigheid, zodat u snel weer naar huis kunt.