Spring naar content

Waardering medewerkers en vrijwilligers

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog veel meer voor zorgen dat medewerkers en vrijwilligers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven.

Tevredenheid medewerkers

Begin 2020 is er een vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek naar werkgeluk waarbij de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EHERO) ZGEM ondersteunt. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van drie jaar. Dit onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren. In juli 2021 is de vragenlijst opnieuw afgenomen.

Medewerkers geven hun werkgeluk gemiddeld een 7,4, ook in tijden van de coronacrisis. Dit cijfer is opgebouwd uit de tevredenheid met de organisatie (gemiddeld een 7,0 in 2021 t.o.v. een 7,3 in 2020), arbeidstevredenheid (gemiddeld 7,2 t.o.v. een 7,5) en bevlogenheid (gemiddeld 7,9).

Tevredenheid vrijwilligers

ZGEM is bezig met het opstellen van een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid en dit beleid bevindt zich in de implementatiefase. Dit beleid is mede ontwikkeld en gedragen door de vrijwilligers, overige betrokkenen binnen ZGEM en experts op het gebied van vrijwilligerswerk. Allereerst is gestart met het in kaart brengen van de situatie door: een feitelijke weergave van de huidige situatie, organisatie breed tevredenheidsonderzoek en locatie gebonden evaluaties.

Er zijn afspraken gemaakt om voor vrijwilligers kwaliteitsdagen en workshops te gaan organiseren. Tijdens deze dagen en workshops worden vrijwilligers onder andere geïnformeerd over de organisatie en algemene zaken waar ze als vrijwilliger mee te maken hebben/krijgen, maar ook een thema als dementie komt aan de orde. Zodra het weer verantwoord is om bijeenkomsten te organiseren gaan we hiermee verder.

In deze Covid-19 tijd vinden vrijwilligers het over het algemeen moeilijk om aangehaakt te blijven. Zo zijn veel vrijwilligers momenteel niet actief uit angst besmet te raken of cliënten te besmetten of vinden de groepsactiviteiten waarbij zij voorheen betrokken waren niet meer plaats. Teamcoaches doen er alles aan om het contact met de vrijwilligers te onderhouden en te voorzien in hun informatiebehoefte.

ster