Spring naar content

Vier strategische programma's

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) zijn er vier (strategische) programma’s vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de visie en ambities van de organisatie. De programma’s geven richting aan de uitvoering van onze strategie.

Via onderstaande tegels vindt u per programma meer informatie over het doel en de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.

kompas