Skip to content

Leren en werken aan kwaliteit

Zorgverleners en zorgorganisaties krijgen vanuit het kwaliteitskader de verantwoordelijkheid én het vertrouwen om in de lokale context van de dagelijkse praktijk samen continu aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te werken. Daarmee ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.

Ook binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vinden we het belangrijk om voortdurend te werken aan kwaliteit. Dit doen we door intern en extern verbindingen aan te gaan om zodoende van elkaar te (blijven) leren en te komen tot verbeteringen. Medewerkers worden gestimuleerd om methodisch te werken en aandacht te hebben voor het levensgeluk van de cliënten.

Er is binnen ZGEM gekozen voor een aantal instrumenten die bijdragen aan het leren en werken aan kwaliteit:

Het kwaliteitsvenster is voor het laatst geüpdatet op: 24-3-2021
tulp

PREZO keurmerk

Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in ZOrg). PREZO stimuleert…

meer informatie

Interne audits

Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) ieder jaar…

meer informatie

Veiligheids- en risicomanagement

Veiligheidsmanagement is het systematisch treffen van maatregelen binnen een organisatie zodat de zorg voor veiligheid is gewaarborgd. Als de beheersing…

meer informatie

Kwaliteitsnetwerken

Op de verschillende terreinen waarop Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) actief is deelt zij haar kennis, kunde en ervaringen graag met…

meer informatie

Methodisch werken

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) wordt het methodisch werken toegepast. Methodisch werken is een manier om het verbeteren van de…

meer informatie

Onderzoek

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) participeert de komende jaren in verschillende onderzoeken om gericht te leren en werken aan kwaliteit. Zie…

meer informatie

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging…

meer informatie

4 strategische programma’s

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen zijn er vier (strategische) programma’s vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de…

meer informatie

Personeelssamenstelling

Eén van de grootste uitdagingen voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is het aantrekken en behouden van bevoegde en bekwame professionals….

meer informatie