Spring naar content

Kwaliteitsvenster 2023

Met kwaliteit bedoelen we niet alleen veilige en goede zorg. Kwaliteit zit in alles wat je als organisatie biedt en is voor iedereen anders. Kwaliteit gaat ook over aandacht geven en beleving: fijn wonen, werken en leven, mooie momenten om naar uit te kijken en het gewone met alle aandacht doen.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) werken we continu aan de verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning. Met dit kwaliteitsvenster laten we zien op welke manier we dit doen en maken we aantoonbaar dat de zorg die we leveren professioneel, veilig en persoonsgericht is. Met de informatie, cijfers en waarderingen in het kwaliteitsvenster voldoen we ook aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging.

We stellen geen apart kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag op, omdat de manier waarop we werken aan kwaliteit voldoende is geborgd via de vier strategische programma’s van de organisatie en de informatie in dit kwaliteitsvenster.

Het kwaliteitsvenster komt niet in de plaats van het wettelijke verplichte bestuursverslag.

Klik op onderstaande tegels om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop we werken aan kwaliteitsborging- en verbetering.

kwaliteitsicoon