Spring naar content

What’s in a name? Van samen zorgen naar samen doen.

21 november 2023

What's in a name Van samen zorgen naar samen doen.

Door: Hanneke, programmamanager en Jackelien, welzijnsbegeleider

Samen zorgen

Mooie voorbeelden van samen zorgen liggen voor het oprapen. We kennen ze allemaal: de meneer die elke dinsdagmiddag wordt opgehaald door zijn vriend om te biljarten. De mevrouw die twee keer in de week door haar schoondochter geholpen wordt met douchen. De enthousiaste vrijwilliger die een mevrouw op woensdagmiddag meeneemt op de duofiets. Of de enthousiaste kleindochter die wekelijks voor gezelligheid zorgt voor de hele woongroep. Met het programma Samenzorg willen we bij ZGEM dat deze mooie momenten geen uitzondering zijn, maar juist heel normaal.

In de praktijk merken we dat de term ‘samen zorgen’ bij veel mensen een ander beeld oproept. Zowel medewerkers als familie denken bij ‘zorg’ vooral aan de fysieke zorg zoals wassen, het helpen bij aan- en uitkleden en medicijnen uitdelen. De uitnodiging voor een cursus ADL, waarbij we mensen tips geven om de dagelijkse zorg makkelijker te maken, heeft dit gevoel versterkt. Veel vrijwilligers en familie voelen zich niet aangesproken door de term. Op een inspiratieavond op Hofjeshuis Vinckenrode waar medewerkers, naasten en vrijwilligers in gesprek gingen over de bedoeling van samen zorgen werd duidelijk hoe belangrijk de juiste woorden zijn. De woorden die gebruikt worden bepalen namelijk het beeld dat wordt oproepen. Als mensen dat beeld waardevol vinden worden ze enthousiast en komt er een positieve beweging op gang.

Samen doen

Op Vinckenrode zijn we daarom steeds meer gaan praten over samen doen. Voorafgaand aan het wonen bij ZGEM heeft een oudere een leven gehad waarin hij of zij samen optrok met familie en vrienden. Dit netwerk heeft gaandeweg vaak ook een ondersteunende en zorgende rol op zich genomen. Vanaf het moment dat iemand op een locatie van ZGEM komt wonen hoeft het netwerk het niet meer alleen te doen maar kunnen ze het samen doen met medewerkers en vrijwilligers van ZGEM.

We merken dat de term ‘samen doen’ wél tot de verbeelding spreekt. Niet alleen op Vinckenrode maar ook op andere locaties. Zowel de medewerker als de naaste en de vrijwilliger kunnen zich er iets bij voorstellen en nog belangrijker, iedereen ziet het zichzelf ook doen. Zo spelen we samen een mooie rol in het leven van de cliënt.

 

De komende periode verschijnen er meer blogs over samen doen. Heb jij een mooi verhaal over samen doen, roept het thema vragen bij je op of is er een specifiek onderwerp waar we volgens jou aandacht aan moeten geven? Laat het dan weten aan Hanneke van der Meide via hanneke.vandermeide@zgem.nl