Spring naar content

Praten over lastige ethische vragen, hoe doe je dat?

16 januari 2023

MJ wide

Door: Marie-Josée Smits, voorzitter commissie ethiek

Wat is het goede om te doen voor een cliënt? Dat vragen we ons dagelijks bij lastige situaties af. Het antwoord is niet altijd meteen duidelijk. Dat weet iedereen die in de zorg werkt maar al te goed. Ook dat je daar verschillend over kunt denken. Een moreel beraad helpt om daar met elkaar over te praten.

Tien mensen druppelen één voor een binnen. Beetje onwennig. Waar zal ik gaan zitten? Wat is de bedoeling? Naambordje, kopje koffie, koekje erbij én aan de slag! We geven je een inkijkje in de workshop ‘Moreel beraad’. We zijn in de familiekamer van het Wereldhuis, het is 24 november 2022 en het is de landelijke week van de reflectie.

Wat gaan we doen?

Ik vertel dat we gaan oefenen met de methode ‘Moreel beraad’. Dat helpt om lastige ethische vragen te bespreken. Bijvoorbeeld: Wel of niet gemalen eten bij slikproblemen? Wel of niet naar de eigen kamer bij onrustig gedrag? Wel of niet blijven zwachtelen? Deze laatste vraag van één van de deelnemers bespraken we samen.

Wie waren erbij? En wat levert het op?

Er waren zorgmedewerkers, een cliëntenraadslid, behandelaren, teamcoach, iemand van beleidsadvies en iemand van onderzoek en innovatie. Een divers gezelschap. Dat levert wat goeds op. Deelnemers gaven aan:

  • Je leeft je in (zet de pet op) van de bewoner en andere betrokkenen, dat levert nieuwe inzichten op, je leert breder te kijken
  • Het verrijkt om na te gaan wat voor een ander belangrijk is, zonder dit zelf in te vullen
  • Je merkt dat iedereen er anders naar kijkt, dit hangt samen met je eigen waarden en normen
  • Dit geeft handvatten waar jezelf in eerste instantie niet aan gedacht hebt

De casusinbrenger gaf aan dat het moreel beraad haar hielp om verder te komen met een situatie waar het team al een tijdje mee worstelde. Ze had concrete handvatten gekregen om verder te komen.

Oefenen

Als opwarmer deden we ook nog een oefening. Om jezelf beter te leren kennen. En om te leren benoemen wat van wezenlijk belang is. Wat is voor jou waarden-vol voor je levensgeluk of het goed uitoefenen van je vak? Waarden die o.a. samenhangen met levensgeluk zijn dan vertrouwen, eigen regie en veiligheid. Gelijkwaardigheid, samenwerking, waardering en zelfzorg werden genoemd als belangrijke waarden voor het goed uitoefenen van het vak.

Een zinvolle en leerrijke ervaring

Dat was het voor de deelnemers aan de workshop. Iedereen van ZGEM kan hulp krijgen bij het houden van een moreel beraad. Zo weten we zeker dat we niets over het hoofd zien om het goede doen, ook bij lastige ethische vragen.