Spring naar content

Goed samenwerken. Wat is dat eigenlijk?

20 december 2023

HMJ

Door: Marie-Josée, voorzitter commissie ethiek en Hanneke, programmamanager Samen doen

Samenwerken

De samenwerking tussen medewerkers, cliënten, naasten en vrijwilligers is heel waardevol. Belangrijk is dat de samenwerking door iedereen als prettig en betekenisvol wordt ervaren. Maar wat is goed samenwerken eigenlijk? We gingen hierover in gesprek met een groep collega’s en een partner van een bewoner.* Medewerkers zijn vaak ook zelf mantelzorger en kunnen daardoor ook vanuit die rol kijken naar wat goed samenwerken betekent.

De partner van de bewoner vertelt over zijn rol in de zorg voor zijn vrouw. Bijna dagelijks helpt hij haar bij de maaltijden. Dit is van waarde voor zijn contact met haar. Hij merkt dat zijn aanwezigheid wordt gewaardeerd en dat hij medewerkers hiermee ontlast. Wel valt hem op dat er geen afspraken met hem zijn gemaakt, zodat de zorg weet wanneer hij er wel en niet is.

Ieder zijn eigen rol

In het gesprek dat daarop volgt gaan we op zoek naar het belang van samenwerking. Dat is goed contact maken en houden tussen bewoner en naasten én ervoor zorgen dat de bewoner de zorg krijgt die deze nodig heeft. Familie heeft daarbij een belangrijke rol. Omdat zij de bewoner vaak het beste kennen én kunnen meehelpen.

Om goed samen te kunnen werken zijn vertrouwen en gelijkwaardigheid nodig. Ook daar spraken we over. Als je elkaar leert kennen, ontstaat er vertrouwen en ruimte om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Zoals dat familie flexibiliteit belangrijk vindt en dat medewerkers familie ook niet willen belasten of claimen. Als je daar niet over praat, kom je ook niet tot–  soms heel eenvoudige – oplossingen. Bijvoorbeeld dat familie op vaste momenten komt, maar kan bellen als het een keer niet uitkomt.

Echt aandacht voor elkaar

Ook spraken we over wat medewerkers nodig hebben om zo samen te kunnen werken. Dat is vooral de mogelijkheid om een open gesprek te voeren mét aandacht voor de emoties van naasten. Een gesprek waarin aan de orde komt waarom samenwerking zo waarden-vol is voor cliënten, naasten en medewerkers. Waar draagt dat volgens hen aan bij wat heel belangrijk is? En hoe kunnen we dat dan realiseren?

Samenwerken vraagt iets van familie en zorg- en welzijnsmedewerkers, maar ook van andere disciplines en managers. Iedereen moet dezelfde taal spreken en bijdragen aan Samen doen.

*Dit gesprek vond plaats in de vorm van een webinar georganiseerd door de Commissie ethiek. Bij dit gesprek waren psychologen, zorgmedewerkers, manager WWZ, verpleegkundig specialist en een partner van een bewoner aanwezig.