Spring naar content

Genieten van het afgelopen jaar

30 december 2021

Foto blog Angela

Door: Angela Rokven, concerndirecteur wonen, welzijn en zorg en programma Levensgeluk. 

Ik kijk met een dubbel gevoel terug op 2021…

Corona stond en staat centraal. Begonnen we in 2021 met een lockdown en de eerste vaccinaties, zitten we aan het eind van het jaar wederom in een lockdown en hebben we de boostervaccinatie net achter de rug.

Ondanks de boventoon die corona voerde zijn er in 2021 ook hele mooie dingen gebeurd. We hebben met elkaar veel geleerd, ontdekt en gedeeld.

“Geluk delen om te vermenigvuldigen” is een quote die ons eigen is geworden.

Mijn hoogtepunten

Als ik terugkijk zie ik dat we bij Zorggroep Elde Maasduinen, zelfs in zo’n jaar, de tijd en mogelijkheid hadden om mooie ontwikkelingen door te maken. Zo hebben we een totaal nieuwe organisatiestructuur gekregen. De nieuwe, gestroomlijnde organisatiestructuur helpt ons in de persoonlijke benadering die wij zo belangrijk vinden bij onze collega’s en cliënten. Een organisatiestructuur waar zorgteams het hart van de organisatie zijn.

Maar ook voor onze cliënten hebben we mooie dingen bereikt. Zo is de locatie Simeonshof volledig gerenoveerd. De bewoners konden in het schitterende vernieuwde pand genieten van hun kerstdiner.
We hebben de aanleg van het Park bij De Vossenberg afgerond waardoor cliënten en buurtbewoners kunnen genieten van een wandeling door het groen. Op locatie Vita hebben we een nieuwe woongroep in gebruik genomen waardoor bewoners meer woon- en leefruimte hebben gekregen. En we zijn toegetreden tot het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Een stap waar we trots op zijn. Samen werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte. Dit alles is maar een greep uit wat we hebben kunnen bereiken. Ongelooflijk in een jaar waarin zoveel van iedereen werd gevraagd.

Even stilstaan

De meeste bewondering heb ik voor de kleine dingen. Initiatieven van collega’s die bijdragen aan het levensgeluk van bewoners en werkplezier van medewerkers. Vaak gaat het om kleine dingen die een grote impact hebben. Het zou mooi zijn als we het komende jaar allemaal de tijd krijgen om vaker stil te staan bij zulke mooie momenten en hier van te genieten. Ik zie te vaak dat we alweer vooruit denken. Onze valkuil is om verstrikt te raken in de dagelijkse routines van het werk waardoor we het mooie waar we middenin zitten missen.

Laten we in 2022 wat vaker stilstaan. Om te kijken waar we staan en terug te kijken. Dan kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt, er van genieten en dit ook delen en het zo vermenigvulden.