Skip to content

Bezoekregeling

Versoepeling van de bezoekregeling: iedereen is weer welkom!

Vanaf 1 juli bevinden we ons in fase drie van de bezoekregeling en was iedereen weer welkom op afspraak. De afgelopen twee weken zijn goed verlopen. Daarom vertellen we graag hoe we de komende maanden door middel van maatwerk omgaan met het bezoeken van onze locaties. Per locatie kunnen de regels verschillen. We streven naar een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners, bezoekers en medewerkers en het vergroten van het welbevinden door het zo flexibel mogelijk toestaan van bezoek.

De voorwaarden voor bezoek:
• U kunt op alle locaties (m.u.v. Wereldhuis en Liduina) weer zonder afspraak op bezoek komen. Het afsprakenportaal en de gezondheidscheck bij de ingang komen te vervallen.
Bij het Wereldhuis is er een kleine ingang met een centraal plein waardoor afstand houden moeilijk is. Bij Liduina geldt dat er zeer veel toeloop is door onder andere bezoekers van de buitenpoli van het JBZ. In overleg met de cliëntenraad, artsen en management kan op een later moment worden bekeken of er toch mogelijkheden zijn dit aan te passen.

• De locatie kan zelf bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd op bezoek mogen komen in het appartement van een cliënt. Het garanderen van 1,5 meter afstand blijft ook hier het uitgangspunt. Dit betekent dat dit per locatie (en zelfs per afdeling vanwege de grootte van appartementen) kan verschillen.

• Wij vragen bezoekers zelf het maximum aantal bezoekers op het appartement te bewaken en dan ook iemand te laten vertrekken als dit maximum wordt overschreden.

• Het bezoek vindt plaats op het appartement/de kamer van de bewoner of buiten. We houden natuurlijk nog steeds 1,5m afstand.

• Het bezoek hoeft alleen een mondkapje te dragen bij cliënten die niet in staat zijn 1,5 meter afstand te houden (‘niet instrueerbare cliënt’). Dit hoeft dus niet meer standaard op de afdelingen voor mensen met dementie. Het kan zijn dat u op een afdeling op bezoek komt waar cliënten rondlopen op de gangen die niet instrueerbaar zijn. Wij zorgen dan voor mondkapjes bij de toegang tot de afdeling en vragen u deze dan op te zetten voor u de afdeling betreedt. Op de kamer van een cliënt die in staat is de 1,5m afstand te houden kunt u het kapje dan weer afzetten.

• Bezoek tijdens quarantaine bij de opname van nieuwe cliënten is toegestaan. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij de overige cliënten en bezoekers.

• We vragen bezoekers zelf een bezoekregistratie bij te houden in een schriftje op het appartement van de cliënt (naam, datum, telefoonnummer). We raden bezoek aan ieder een eigen pen mee te nemen om de tijd en het aantal bezoekers te registreren.

• De restaurants zijn weer geopend met beperkingen, de invulling hiervan verschilt per locatie. Neem dus eerst contact op met de locatie om de mogelijkheden te bespreken. In eerste instantie kunnen cliënten van ZGEM hier weer gebruik van maken en krijgen zij voorrang.

• Vrijwilligers zijn ook weer welkom op de locaties, zij houden ook 1,5 meter afstand en waar dit niet kan dragen zij een mondkapje en (eventueel bij lichamelijk contact) handschoenen.

• Als bewoners meegaan in de auto met familie, draagt de familie een mondkapje. In de auto is de 1,5 meter niet gegarandeerd.

Onderstaande basisvoorwaarden blijven gelden:
De bezoeker…
• heeft geen klachten: hoesten, verkouden, loopneus, keelpijn, niezen, koorts, verhoging, plotseling reuk/smaakverlies. Heeft u klachten laat u zich dan a.u.b. testen.
• heeft in de afgelopen 14 dagen geen gezondheidsklachten gehad die kunnen wijzen op een coronabesmetting.
• volgt de regels voor handhygiëne op.
• houdt 1,5 meter afstand gehouden. Indien dit niet mogelijk is, draagt het bezoek een mondkapje.

Per locatie kan de bezoekregeling dus verschillend zijn om de balans tussen veiligheid en welbevinden te bewaken. Daarom krijgen de bewoners en wettelijk vertegenwoordigers/eerste contactpersonen vanuit de locatie informatie over de bezoekregeling die daar specifiek van toepassing is. Deze bezoekregeling behouden we zolang het virus onder ons is. Eind augustus evalueren wij opnieuw.

Let op: in het geval van (ernstige) verdenking of een nieuwe besmetting passen wij ons beleid op een locatie of afdeling aan. Wij proberen daarin de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden: welbevinden en veiligheid in balans. We informeren de eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger wanneer er sprake is van wijzigingen.

Mensen mét en zonder mondkapje?
Wellicht ziet u tijdens uw bezoek sommige mensen met een mondkapje lopen en sommige niet. We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn. Wij volgen de adviezen van het RIVM. Deze schrijven voor dat het dragen van mondkapjes in situaties waarin cliënten geen klachten hebben, géén toegevoegde waarde heeft.

Preventief cohorteren
Om verspreiding van een eventuele besmetting te voorkomen zetten we preventief cohorteren in. We gaan hierbij uit van ‘kerngroepen’. Hierbij mixen we bewoners van verschillende afdelingen niet. Een kerngroep bestaat uit een groep bewoners, samen met het vaste zorgteam van dezelfde afdeling. Deze mensen mogen met elkaar werken binnen 1,5 meter zonder mondkapje en handschoenen. Natuurlijk houden we daar waar mogelijk wel 1,5 meter afstand.  Iedereen die niet tot de kerngroep behoort, maar binnen de 1,5 meter werkt (of er is een groot risico dat de cliënt onverwacht binnen de 1,5 meter komt), draagt een chirurgisch mondmasker en handschoenen. Hierdoor kan het zijn dat u mensen met en zonder mondkapje ziet werken.

Hoe kan ik een afspraak maken om op bezoek te gaan?
Op sommige locaties moet u nog een afspraak maken om op bezoek te gaan. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens ontvangen en een instructie om thuis online een afspraak te maken via het afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger kan de inloggegevens verder verspreiden binnen de familie. Alle bezoekers moeten zelf hun afspraak inplannen. Als een bezoeker dit niet zelf kan, dan willen wij vragen om hulp bij familie, vrienden en kennissen daarbij in te roepen en niet naar de locatie te bellen.  Zo kunnen wij al onze aandacht aan de bewoners besteden.

In deze video ziet u hoe u thuis online een afspraak maakt in het afsprakenportaal:

 

Via dit filmpje link kunt u zien hoe het aanmeldproces op de locatie eruit ziet:

Het privacy statement omtrent de bezoekregeling vindt u hier:
Privacy statement digitale afsprakenportaal

Wellicht heeft u nog vragen. Op de meest gestelde vragen hebben we hieronder de antwoorden gegeven. We zullen deze lijst regelmatig bijwerken. Waar de situatie verandert, wordt het antwoord aangepast en de lijst zal aangevuld worden met meer vragen en antwoorden.

Veel gestelde vragen over bezoek: FAQ

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Dat ligt aan de locatie, op sommige locaties moet u nog een afspraak maken zodat wij de 1,5 meter kunnen waarborgen. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte.
Een eventuele bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze verder verspreiden binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis. Wij vragen u niet naar de locatie te bellen voor een afspraak, zodat wij al onze aandacht aan de bewoners kunnen besteden.

Hierin zijn geen beperkingen meer. De situatie is als vanouds.

In ieder geval de algemene hygiëneregels en ook komt u niet op bezoek als u (geringe) klachten heeft. Of korter dan 14 dagen geleden bent genezen van een Covid-19 infectie. De locatie heeft verder nog specifieke regels. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Informeer bij hem/haar en leest u deze alstublieft goed door, voordat u op bezoek komt.

Bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand desinfecteert u uw handen. Wanneer u of de cliënt die u bezoekt de 1,5 meter afstand niet kunt waarborgen dan draagt u een mondkapje.
Ook bezoekers die met een bewoner gaan wandelen en daarbij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren, bijvoorbeeld als zij een rolstoel duwen, moeten tijdens het bezoek een mondkapje dragen dat zij van ons krijgen. Hetzelfde geldt als u in de auto rijdt met een bewoner.
Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt voor het betreden van een afdeling tijdelijk een mondkapje op te zetten. Bijvoorbeeld als daar cliënten rondlopen die niet in staat zijn de 1,5 meter afstand te garanderen. Op het appartement van een bewoner die wel de afstand kan houden, mag u het kapje dan tijdelijk af zetten

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met COVID-19 gerelateerde klachten (zoals erkend door het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) thuis te blijven.

Nee, dat is niet toegestaan. We hanteren de regel dat u 14 dagen klachtenvrij moet zijn.

De tuinen zijn weer geopend. Wel vragen wij u de 1,5 meter afstand tot elkaar ook buiten te waarborgen.

Ja dit mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als de cliënt met u meerijdt in de auto dienen de andere inzittenden een mondkapje te dragen.

Helpen bij eten en drinken is alleen toegestaan als dit via het zorgplan is afgesproken. In de andere gevallen geldt dat u 1,5 meter afstand dient te houden.

Dit kan per locatie verschillen, informeert u bij de desbetreffende locatie wat de mogelijkheden zijn.

Ja, huisdieren zijn weer toegestaan.

Ja, deze zijn weer welkom. Zij houden ook 1,5 meter afstand en waar dit niet kan dragen zij een mondkapje en (eventueel bij lichamelijk contact) handschoenen.

De kappers op de locaties mogen weer open. De kapper draagt een mondkapje. De afstand tussen bewoners is 1,5 meter.

Ja. Wanneer zij binnen de 1,5m komen dragen zij een mondkapje.

Een geestelijke verzorger kan bewoners bezoeken met inachtneming van de maatregelen op de betreffende afdeling/locatie en het hanteren van de basisregels. Het bezoek kan zijn op het eigen appartement of in de huiskamer op verzoek van de bewoner, familie en het zorgteam of op initiatief van de geestelijke verzorg zelf wanneer hij/zij dit nodig acht.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand bewaken.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand bewaken.