Skip to content

Bezoekregeling: Iedereen op afspraak welkom vanaf 1 juli

30 juni 2020

Versoepeling van de bezoekregeling

Sinds 25 mei hebben we voorzichtig bezoek kunnen toe laten op de meeste van onze locaties. Dit verliep erg goed. Daardoor konden de locaties die aan de voorwaarden voldeden op 15 juni door naar fase twee. In fase twee mochten locaties tot maximaal drie vaste bezoekers toe staan. Ook het aantal bezoeken en de duur van de bezoeken konden verder verruimd worden. De afspraken van fase twee werden goed gevolgd en er zijn geen nieuwe besmettingen op de locaties meer geweest. Dit maakt dat we er vertrouwen in hebben om op 1 juli op een verantwoorde manier over te gaan naar fase drie met de locaties die aan de voorwaarden voldoen. De overheid biedt ons daar nu ook de ruimte voor.

De bezoekregeling van fase drie

In fase drie zijn er nog steeds beperkingen, maar we werken niet meer met een vastgesteld aantal bezoekers. Iedereen mag op afspraak onder voorwaarden weer op bezoek komen, maximaal twee personen tegelijkertijd per bewoner. Het virus is nog niet weg, dus er blijft een risico op besmetting. De voorwaarden zijn er daarom op gericht om zoveel mogelijk ruimte te bieden voor bezoek, maar tegelijkertijd de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden en te zorgen dat we bij een besmetting snel en adequaat kunnen handelen.

Dit zijn de voorwaarden voor bezoek in fase drie:

  • Bezoek vindt op afspraak plaats.
  • De afspraak wordt thuis gemaakt via het online afsprakenportaal.
  • Er komen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd.
  • Het bezoek vindt plaats op het appartement/de kamer van de bewoner of buiten (bijvoorbeeld samen wandelen).
  • De bezoeker heeft in de afgelopen 14 dagen geen gezondheidsklachten gehad die kunnen wijzen op een coronabesmetting.
  • Op de locatie/afdeling heeft niemand in de afgelopen 14 dagen gezondheidsklachten gehad die kunnen wijzen op een coronabesmetting.
  • De regels voor handhygiëne worden opgevolgd.
  • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
  • Het restaurant blijft voorlopig nog dicht voor bezoek.

Hoe kan ik een afspraak maken om op bezoek te gaan?

De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze verder verspreiden binnen de familie. De bedoeling is dat u zelf een afspraak inplant en hiervoor niet de locatie belt. Zo kunnen wij al onze aandacht aan de bewoners besteden.

Door de bezoeken op afspraak plaats te laten vinden, kunnen we drukte op een locatie vermijden, zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De registratie van alle bezoekers via het afsprakenportaal is vooral van belang in de situatie dat er toch een (verdenking van) besmetting is. De GGD kan dan snel contactonderzoek doen en iedereen waarschuwen die mogelijk risico heeft gelopen. Ook kunnen we de geplande bezoeken annuleren en voorkomen dat bezoekers naar een locatie/afdeling komen waar er sprake is van een besmetting.

Met de bezoekregeling van fase drie kunnen we op een verantwoorde manier meer ruimte geven aan bezoek. En dat is heel belangrijk voor de bewoners en voor familie en vrienden.

We hopen op korte termijn nog versoepelingen op andere vlakken aan te kunnen kondigen, zoals het bezoeken van bijeenkomsten of de inzet van vrijwilligers.