Spring naar content

Bezoek is niet meer toegestaan

14 maart 2020

Zorggroep Elde Maasduinen heeft zojuist moeten besluiten dat het bezoeken van de locaties niet meer kan worden toegestaan. We sluiten de locaties per direct voor bezoek. Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen en verdenkingen van besmettingen. Ook de locaties waar nog geen besmettingen zijn geconstateerd gaan dicht. Bij hoge uitzondering is bezoek toegestaan. Dit gebeurt in zo’n geval altijd in overleg met de leidinggevende van de locatie.

Wij vinden het zeer ingrijpend dit besluit te moeten nemen, maar doen dit na een zorgvuldige afweging. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip.