Spring naar content

Behandeling

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 17 maart 2021

Zelfstandig functioneren. Kunnen lopen, zitten, praten en slikken, zelfstandig aankleden of een maaltijd klaarmaken. Dat is voor ieder mens een groot goed. Ziekte of een handicap kunnen dat in de weg staan. Ondanks soms blijvende beperkingen kunnen behandelaars van Zorggroep Elde Maasduinen u ondersteunen om uw leven op een zo prettig mogelijke manier voort te zetten.

Fysiotherapie

In beweging zijn en blijven is belangrijk. Het kan de gevolgen van een ziekte of het verouderingsproces vertragen. De fysiotherapeut geeft advies over houding en dagelijks bewegen. De fysiotherapeuten bij Zorggroep Elde Maasduinen zijn gespecialiseerd in de geriatrie. Dat wil zeggen dat zij veel kennis en ervaring hebben met het behandelen van ouderen en specifieke (chronische) aandoeningen die veel bij ouderen voor komen.  Een beroerte bijvoorbeeld, de ziekte van Parkinson, COPD, beenamputaties of complexe orthopedische problemen.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan u helpen om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Zij kijkt samen met u naar een goede balans in uw dagelijkse activiteiten. Wat kunt u en wilt u zelf doen, hoe kunt u dat het beste doen? Soms moet u handelingen opnieuw aanleren of op een aangepaste manier uitvoeren. Praktische hulpmiddelen kunnen een uitkomst bieden. Speciaal bestek bijvoorbeeld, een trippelstoel of scootmobiel.

Logopedie

Als u problemen heeft met het gehoor, kauwen, slikken of communiceren (spreken, begrijpen, lezen, schrijven en non-verbale communicatie), dan kan behandeling en begeleiding van een logopedist nodig zijn. Deze problemen kunnen ontstaan als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte, ziekte van Parkinson, ALS, dementie, multiple sclerose, aangezichtsverlamming, chronische bronchitis en longemfyseem. De logopedist geeft advies en voorlichting, neemt onderzoeken af en/of behandelt een stoornis. Ook uw partner, familie en verzorgers krijgen begeleiding.

Diëtetiek

Een goede voedingstoestand is voor iedereen belangrijk. Als u tijdens lichamelijke inspanning te weinig energie heeft, omdat u te weinig voedingstoffen binnen krijgt, nemen uw prestaties en daarmee uw zelfstandigheid af. Herstel na ziekte of revalidatie zal langer duren. Het is dan ook belangrijk dat u uw voedingsconditie op peil houdt. Een diëtist kan daarbij helpen. Zij is deskundig op gebied van voeding en begeleidt u bij problemen met eten en drinken. Bijvoorbeeld bij overgewicht, ongewenst gewichtsverlies/ondervoeding, problemen bij kauwen/slikken, doorlig-wonden, maag-/darmklachten, nierinsufficiëntie, COPD (chronische bronchitis en longemfy- seem), dementie en de ziekte van Parkinson.

Psychologie

Een psycholoog begeleidt u als kampt met psychische problemen, cognitieve stoornissen of gedragsproblemen als gevolg van ziekte of geheugenverlies. Een van de kerntaken van de psycholoog is het vaststellen van een diagnose: wat is er precies aan de hand en waar komt dit door? Om daarin meer inzicht te krijgen, doet de psycholoog onderzoek naar eventuele stoornissen in het denken (geheugen, concentratie, tempo van denken), stemming, gedrag of veranderingen in de persoonlijkheid.

Ouderengeneeskunde

Als u verpleeghuiszorg met behandeling van ons krijgt dan krijgt u te maken met de specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist als medische behandelaar. Bij het ouder worden spelen vaak verschillende ziekten of medische problemen door elkaar. Het is een levensfase die verschillende dilemma’s met zich meebrengt in de medische behandeling. De medische behandelaar onderzoekt, geeft advies over behandeling en zorg en kan bijvoorbeeld de wisselwerking tussen medicijnen beoordelen. Altijd wordt gekeken wat wenselijk en haalbaar is en wat daarvoor geregeld moet worden.

map_round_zgem

ik heb een vraag

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Bellen: 0411 – 634 000.

Een e-mail sturen:
fysiotherapie@zgem.nl
ergotherapie@zgem.nl
dietetiek@zgem.nl
logopedie@zgem.nl
psychologie@zgem.nl