Spring naar content

Kwaliteitskeurmerk of -certificaat voor locaties ZGEM

Locaties van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) hebben het PREZO kwaliteitskeurmerk of -certificaat Verpleging, Verzorging & Thuiszorg behaald. ZGEM heeft in totaal veertien locaties waar zorg en behandeling voor ouderen plaatsvindt. Het afgelopen jaar zijn verschillende PREZO-trajecten doorlopen binnen Zorggroep Elde Maasduinen. Het behalen van het keurmerk of certificaat voor meerdere locaties laat zien dat wij,…

Lees meer

Bewoonster trapt sloop oude Vossenberg af  

Op maandag 1 november is het begin gemaakt met de definitieve sloop van de oude locatie Vossenberg in Kaatsheuvel, een verpleeghuis van Zorggroep Elde Maasduinen. De bewoners van locatie Vossenberg zijn eind 2020 naar het nieuwbouwcomplex verhuisd. Sindsdien werden voorbereidingen voor de sloop getroffen.    De eer was aan mevrouw Bergmans om de sloop af te trappen. Onder begeleiding nam ze plaats in de sloopkraan. Met een veiligheidsjasje aan en een bouwhelm op nam ze onder toeziend oog van medewerkers, bewoners en omwonenden…

Lees meer